Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Výpočetní modely vývoje dendritických buněk
Štráchalová, Sára ; Bílý, Tomáš (vedoucí práce) ; Hartman, David (oponent)
Matematické modelování postupně upevňuje své místo v biologii a medicíně coby ná- stroj zkoumání a předvídání chování systémů. V této práci navrhujeme a analyzujeme jednoduchý kompartmentový model imunitního systému a jeho reakcí, se zaměřením na dendritické buňky. Tyto buňky jsou důležitou složkou imunitního systému, která je klí- čová pro zahájení specifické části imunitní odpovědi. Analýza se zaměřuje na typy chování a stabilitu modelu. Naše výsledky srovnáváme s již existujícím základním modelem imu- nitního systému. 1

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.