Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Konstrukce kuželočelní převodovky pro těžké průmyslové aplikace
Škopec, Filip ; Vlašic, František (oponent) ; Svoboda, Petr (vedoucí práce)
Práce pojednává o problému kuželočelních převodovek na českém a zahraničním trhu, kde není nabídka v širším spektru požadovaných vlastností a specifikací. Hlavním cílem práce bylo navrhnout konstrukční řešení dvoustupňové kuželočelní převodovky pro důlní provoz pásového dopravníku s parametry: P=37 kW, n=1450 ot/min, i=20 a provoz v prašném prostředí. Na základě provedené analýzy současného stavu poznání, která se zabývala hlavními součástmi kuželočelních převodovek, vznikla čtyři koncepční řešení z hlediska uspořádání jednotlivých ozubených soukolí. Z jednotlivých porovnávání vhodnosti použití daných koncepčních návrhů byl vybrán návrh s tvarově upravenou skříní, který byl zpracován pomocí návrhových výpočtů a následně zkontrolován pevnostními výpočty. Výstupem této práce jsou zpracované výrobní výkresy hřídelí, kuželového a čelního kola a následně výkres sestavy kuželočelní převodovky. Součástí práce je i sepsaný obecný postup pro návrh kuželočelních převodovek, který může sloužit čtenářům jako návod. Vzniklý konstrukční návrh může tvořit základ pro finální produkt firem, které by se potenciální zakázkou zabývaly.