Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Šikana na základní škole
Šťastná, Leona ; Stará, Jana (vedoucí práce) ; Hejlová, Helena (oponent)
Diplomová práce "Šikana na základní škole" se v teoretické části zabývá obecnou analýzou problematiky šikany na základní škole, dále pak příčinami šikany, jejími protagonisty, následky setkávání se šikanou pro oběti, agresory a svědky šikany. Samostatná část této kapitoly je věnována také doporučeným strategiím a postupům pro předcházení šikany na školách. V praktické části je práce zaměřena na zjišťování názorů učitelů na způsoby předcházení a řešení šikany na škole. Produktem diplomové práce je informační leták pro učitele, který shrnuje základní "mýty" o šikaně a uvádí relevantní informace, které tyto mýty vyvracejí. V přílohách jsou uvedeny některé doplňující informace o druzích šikanování s popisem příkladů, dále pak informační leták pro děti a mládež, co dělat v případě, jsou-li šikanováni, najdeme zde také přehled stádií negativního vývoje skupiny, dotazníky, které učitelé vyplňovali pro empirickou část a konečně zmíněný leták pro učitele o "mýtech" s šikanou spojených.
Šikana na základní škole
Šťastná, Leona ; Stará, Jana (vedoucí práce) ; Hejlová, Helena (oponent)
Diplomová práce "Šikana na základní škole" se v teoretické části zabývá obecnou analýzou problematiky šikany na základní škole, dále pak příčinami šikany, jejími protagonisty, následky setkávání se šikanou pro oběti, agresory a svědky šikany. Samostatná část této kapitoly je věnována také doporučeným strategiím a postupům pro předcházení šikany na školách. V praktické části je práce zaměřena na zjišťování názorů učitelů na způsoby předcházení a řešení šikany na škole. Produktem diplomové práce je informační leták pro učitele, který shrnuje základní "mýty" o šikaně a uvádí relevantní informace, které tyto mýty vyvracejí. V přílohách jsou uvedeny některé doplňující informace o druzích šikanování s popisem příkladů, dále pak informační leták pro děti a mládež, co dělat v případě, jsou-li šikanováni, najdeme zde také přehled stádií negativního vývoje skupiny, dotazníky, které učitelé vyplňovali pro empirickou část a konečně zmíněný leták pro učitele o "mýtech" s šikanou spojených.
Slovotvorné procesy při vzniku příjmení v angličtině a češtině
ŠŤASTNÁ, Leona
Tato diplomová práce se zabývá slovotvornými procesy, které se účastní vzniku příjmení v anglickém a českém jazyce. Jejím cílem je na základě rozboru konkrétního počtu příjmení určit, které slovotvorné procesy a v jaké míře se účastní vzniku příjmení. Práce je rozdělena do dvou částí {--} teoretické a praktické {--} a je doplněna závěrem. Teoretická část zkoumá a zpracovává témata slovotvorby a slovotvorných postupu v obou jazycích, popisuje původ anglických a českých příjmení a nastiňuje téma slovotvorných procesů při vzniku příjmení v angličtině a češtině. Praktická část je založena na rozboru jednotlivých příjmení, která byla po dohodě s vedoucím diplomové práce vybrána z pražského a londýnského telefonního seznamu (250 z každého). V poslední části autorka prezentuje závěry, ke kterým došla na základě rozboru příjmení.

Viz též: podobná jména autorů
1 ŠŤASTNÁ, Lada
3 ŠŤASTNÁ, Leona
1 Šťastná, L.
4 Šťastná, Lenka
1 Šťastná, Liliana
10 Šťastná, Lucie
2 Šťastná, Ludmila
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.