Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
How effective are subsidies for electric vehicles? An evaluation of Czech policy
Čekal, Jonáš ; Pleticha, Petr (vedoucí práce) ; Ščasný, Milan (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá efektivitou českých opatření pro rozvoj elek- tromobility. První programy na podporu nákupu elektromobilů byly spuštěny dvěma českými ministerstvy v roce 2016, přičemž dotace byly k dispozici až do konce roku 2021. K odhadu vlivu českých pobídek na prodeje elektromobilů byla použita zobecněná konstrukce metody rozdílů v rozdílech zkoumaná po- mocí modelu fixních efektů jak časových, tak individuálních. Datové soubory s roční a měsíční frekvencí pozorování obsahovaly data z období mezi lety 2015 a 2021. Zahrnutí Estonska, Lotyšska, Litvy a Polska do analýzy pomohlo odlišit vliv zkoumaných opatření na české prodeje od ostatních vlivů. Jako závislé proměnné vystupovaly tržní podíl elektromobilů a počet nově registrovaných vozidel tohoto typu. Výsledky vlivu českých dotací na rozšiřování elektromo- bility jsou nejednoznačné a ke konečnému zhodnocení dopadu by byl zapotřebí podrobnější datový soubor. Klasifikace JEL O31, O38, R40, H25 Klíčová slova Elektromobilita, Pobídky, Dotace, Slevy, Vyhodnocení opatření Název práce Jak efektivní jsou dotace na pořízení elek- tromobilu? Vyhodnocení opatření v ČR

Viz též: podobná jména autorů
1 Čekal, Jakub