Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Dopad pandemie Covid-19 na rozpočty vybraných klubů v Premier League
Zelinka, David ; Šíma, Jan (vedoucí práce) ; Krause, Veronika (oponent)
Název: Dopad pandemie Covid-19 na rozpočty vybraných klubů v Premier League Cíle: Cílem diplomové práce je zjištění dopadu pandemie Covid-19 na rozpočty a hospodaření vybraných klubů v Premier League. Metody: V diplomové práci byly použity kvalitativní metody sběru dat. Konkrétně se jednalo o metodu analýzy (zkoumání) dokumentů a metodu analýzy obalu dat DEA. Výsledky byly zachyceny pomocí grafů a tabulek. Výsledky: Na základě získaných dat vyšel najevo rozdílný dopad pandemie na rozpočty vybraných klubů v Premier League. V absolutních hodnotách zasáhla pandemie nejvíce kluby velké šestky. Výpadek příjmů z prodeje vstupenek představoval největší ránu do rozpočtů klubů. Nejdůležitější podílová složka příjmů: TV práva, nebyla zásadním způsobem ovlivněna. Třetí hlavní příjmovou položku tvoří komerční příjmy, u kterých se v naprosté většině ukázal růstový trend nehledě na pandemii. Výdajová složka tvořící převážně mzdové a provozní výdaje se bez ohledu na pandemii v případě první jmenované položky v obecném měřítku zvyšovala, v druhém případě naopak snižovala. DEA analýza zjistila, že nejméně efektivní týmy (příkladem jest Everton FC, Crystal Palace FC) často dosahovaly ztráty v sezonách již před vypuknutím pandemie, což značí nezdravé finanční řízení klubů už z dřívější doby. Výpadek příjmů...
Vnímání technologie VAR fanoušky pražských prvoligových fotbalových týmů
Zelinka, David ; Crossan, William Morea (vedoucí práce) ; Šíma, Jan (oponent)
Název: Vnímání technologie VAR fanoušky pražských prvoligových fotbalových týmů Cíle: Cílem bakalářské práce je pomocí marketingového výzkumu zjistit, jak fanoušci pražských prvoligových fotbalových týmů vnímají současné fungování technologie VAR ve fotbalovém prostředí. Metody: V bakalářské práci byly použity kvantitativní metody sběru dat. Jednalo se o dotazování. Dotazník byl zveřejněn elektronicky. Výsledky byly zachyceny pomocí grafů a tabulek. Výsledky: Na základě získaných informací od respondentů vyšlo najevo, že technologii VAR vnímá pozitivně velká většina dotazovaných. K současnému fungování mají však určité výhrady. Klíčová slova: Názory, fotbalová liga, fanoušci, VAR, vztahy s veřejností, zpětná vazba

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.