Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Postoj CDU v Bádensku-Württembersku k azylové politice
Prokhoshin, Aleksei ; Kunštát, Miroslav (vedoucí práce) ; Filipová, Lucie (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá aktuální otázkou azylové politky, která je jedním z ústředních témat současné německé politky. Zároveň se soustřeďuje na zemskou politku Bádenska-Würtemberska a zaměřuje se na jednu politckou stranu, a to na Křesťanskodemokratckou unii Německa, která je jedním z klíčových aktérů na zemské úrovni, v období let 2011-2021, čímž záměrně vynechává uprchlickou krizi z Ukrajiny v důsledku ruské agrese. Práce představuje základní informace ohledně postavení CDU, azylové politky a historického kontextu přistěhovalectví jak do Německa, tak do samotné spolkové země. Vzápět se zabývá výzkumem vývoje v čase postoje předních osobnost zemského svazu CDU k azylové politce a argumentací jejich stanoviska, kde se využívají jak primární zdroje jako protokoly z plenárních zasedání zemského sněmu, tak sekundární zdroje, mezi něž lze zařadit články z regionálních novin a vybrané monografe, které slouží pro doplnění kontextu práce nezbytného pro přesnější interpretaci výroků jednotlivých politků za CDU BW. Na základě provedené analýzy lze usoudit, že největší změna postoje k azylové politce je patrná na podzim 2015, kdy se euforie z přijet válečných uprchlíků ze Sýrie zcela vypařila, a předcházející tomu "láska k bližnímu svému" ze strany CDU BW se ukázala být poněkud přehnaná a místy...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.