Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Návrh technologie výroby plastové páčky
Adamec, Lukáš ; Orel, Daniel (oponent) ; Kandus, Bohumil (vedoucí práce)
Cílem projektu je navrhnout nejvhodnější technologii pro výrobu zadaného dílce. Projekt obsahuje rešeršní část a část praktickou. Část rešeršní je zaměřena na členění polymerních materiálů a popis technologií vhodných pro výrobu zadaného dílce. V části praktické je řešena konstrukce formy pro výrobu zadaného dílce včetně výpočtů a potřebných technologických parametrů procesu vstřikování.
Technologie výroby plastového krytu zásuvky
Pokorný, Martin ; Orel, Daniel (oponent) ; Kandus, Bohumil (vedoucí práce)
Tento diplomový projekt je zaměřen na technologii výroby plastového krytu zásuvky. Je složen ze dvou částí, z nichž první je literární studie. Zde jsou popsány vlastnosti plastových materiálů a jejich rozdělení, shrnutí základních poznatků technologie vstřikování plastů a okrajově také některé další technologie. Ve druhé části je navržen vhodný materiál a stanoven technologický postup vstřikování pro tento výrobek. Součástí je také konstrukční řešení vstřikovací formy včetně výkresové dokumentace. Nakonec je malé porovnání technologie vstřikování s technologií lisování plastů a jednoduchá kalkulace výrobních nákladů.
Technologie výroby plastového krytu mobilního telefonu
Heralt, Aleš ; Orel, Daniel (oponent) ; Kandus, Bohumil (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na technologii vstřikování plastických hmot. Zadaný díl je ochranný kryt mobilního telefonu. První část práce je zaměřena na popis technologie, s hlavním zaměřením na konstrukci formy. Druhá část práce obsahuje výpočty parametrů potřebných pro výrobu spolu s technicko-ekonomickým hodnocením zvoleného konstrukčního provedení.
Koncepční návrh projektu vzorové lisovny plastů
Tůma, Martin ; Orel, Daniel (oponent) ; Kandus, Bohumil (vedoucí práce)
Cílem práce je návrh technologického projektu vzorové lisovny plastů. Teoretická část je zaměřena na vlastnosti plastů a technologie zpracování plastů, obzvláště pak na technologii vstřikování termoplastů. V praktické části jsou uvedeny výpočty potřebné ke stanovení vstřikovacích lisů a dále kapacitní propočty pro zjištění spotřeby granulátu a výrobnosti jednotlivých vstřikovacích lisů. Součástí práce je seznam optimálního strojního vybavení včetně nutných periferií a manipulačních prostředků vyhovujících současným požadavkům moderní lisovny plastů. Výsledkem práce je ekonomické zhodnocení investičních nákladů na zařízení malé a středně velké lisovny plastů.
Koncepční návrh projektu vzorové lisovny plastů
Tůma, Martin ; Orel, Daniel (oponent) ; Kandus, Bohumil (vedoucí práce)
Cílem práce je návrh technologického projektu vzorové lisovny plastů. Teoretická část je zaměřena na vlastnosti plastů a technologie zpracování plastů, obzvláště pak na technologii vstřikování termoplastů. V praktické části jsou uvedeny výpočty potřebné ke stanovení vstřikovacích lisů a dále kapacitní propočty pro zjištění spotřeby granulátu a výrobnosti jednotlivých vstřikovacích lisů. Součástí práce je seznam optimálního strojního vybavení včetně nutných periferií a manipulačních prostředků vyhovujících současným požadavkům moderní lisovny plastů. Výsledkem práce je ekonomické zhodnocení investičních nákladů na zařízení malé a středně velké lisovny plastů.
Technologie výroby plastového krytu mobilního telefonu
Heralt, Aleš ; Orel, Daniel (oponent) ; Kandus, Bohumil (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na technologii vstřikování plastických hmot. Zadaný díl je ochranný kryt mobilního telefonu. První část práce je zaměřena na popis technologie, s hlavním zaměřením na konstrukci formy. Druhá část práce obsahuje výpočty parametrů potřebných pro výrobu spolu s technicko-ekonomickým hodnocením zvoleného konstrukčního provedení.
Návrh technologie výroby plastové páčky
Adamec, Lukáš ; Orel, Daniel (oponent) ; Kandus, Bohumil (vedoucí práce)
Cílem projektu je navrhnout nejvhodnější technologii pro výrobu zadaného dílce. Projekt obsahuje rešeršní část a část praktickou. Část rešeršní je zaměřena na členění polymerních materiálů a popis technologií vhodných pro výrobu zadaného dílce. V části praktické je řešena konstrukce formy pro výrobu zadaného dílce včetně výpočtů a potřebných technologických parametrů procesu vstřikování.
Technologie výroby plastového krytu zásuvky
Pokorný, Martin ; Orel, Daniel (oponent) ; Kandus, Bohumil (vedoucí práce)
Tento diplomový projekt je zaměřen na technologii výroby plastového krytu zásuvky. Je složen ze dvou částí, z nichž první je literární studie. Zde jsou popsány vlastnosti plastových materiálů a jejich rozdělení, shrnutí základních poznatků technologie vstřikování plastů a okrajově také některé další technologie. Ve druhé části je navržen vhodný materiál a stanoven technologický postup vstřikování pro tento výrobek. Součástí je také konstrukční řešení vstřikovací formy včetně výkresové dokumentace. Nakonec je malé porovnání technologie vstřikování s technologií lisování plastů a jednoduchá kalkulace výrobních nákladů.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.