Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Sportovní hala a její zázemí pro základní školu Hudcova 35, Brno
Nováčková, Karla ; Klimecký, Martin (oponent) ; Gerö, Jiří (vedoucí práce)
Zadání diplomové práce navazuje na urbanisticko-architektonickou studii, která řeší nevyužívané území v Medlánkách jako celek. Na daném území byla navržena jak obytná zástavba, tak zástavba veřejné vybavenosti. Jedním z hlavních objektů studie byl objekt sportovní haly, který je předmětem diplomové práce. Sportovní hala se nachází na samém okraji nevyužívaného území. Je umístěna co nejblíže stávající základní škole v Medlánkách, pro kterou má být vybudována. Koncept haly je přizpůsoben tomu, že se zde budou pohybovat i male děti, kolem šesti let věku, proto je prostor přehledný a orientace je v něm snadná. V obou podlažích je umístěna hlavní chodba z které je možné se dostat do téměř všech funkčních celků. Hala je objektem multifunkčním. Jejím hlavním prostorem je samozřejmě samotná hrací plocha, která je dostatečně velká na to, aby se na ní mohly konat zápasy v házené, basketbalu, volejbalu a dalších mnoha sportech. Z hrací plochy je možné se dostat do prostor šaten a zázemí. V horním patře se nachází kavárna a multifunkční sál. Oba tyto provozy jsou opticky propojeny s hrací plochou pro případ, že by provoz v daných částech souvisel. V úrovni sálu a kavárny je umístěn i hlavní vstup na tribunu, která je umístěna podél celé hrací plochy. Tribuna má čtyři řady a celkem se na ni vejde 300 diváků. Hala by se měla stát multifunkčním prostorem, který bude sloužit nejen základní škole, ale i místním sportovním klubům a spolkům.
Bydlení na okraji města
Nováčková, Karla ; Klimecký, Martin (oponent) ; Gerö, Jiří (vedoucí práce) ; Pěnčík, Jan (vedoucí práce)
Předmětem zadání bakalářské práce je navrhnout objekt pro bydlení na okraji města Brna. Parcela se nachází na kraji městské části Líšeň, v poměrně lukrativní oblasti, v blízkosti Mariánského údolí. Při realizaci bylo nutné přihlédnout ke specifickému severnímu sklonu parcely a maximálně tak využít omezené množství přirozeného světla. Navrhla jsem dům se sedmi bytovými jednotkami, společnými prostory a komerčním prostorem. Bytový komplex je tvořen dvěma objekty. Hlavní má půdorysný tvar písmene L a nachází se v něm všechny bytové jednotky včetně garážových stání, sklepních kójí a technického zázemí. Druhý objekt má také tvar písmene L, ale tentokrát v pohledu, nachází se zde komerční prostor s prosklenou stěnou do hlavní ulice, prostor příslušenství a na střeše je pochozí prostorná terasa pro společenský život obyvatel domu a malá společenská místnost. Dva objekty spolu vytváří poloveřejný prostor. Tendo dvůr je opticky oddělen od rušných ulic samotnými objekty. Je zde zeleň a prostor je ideální pro vyžití mladých rodin s malými dětmi. Dalším hojně využívaným prostorem bude zahrada, pás zeleně ponechaný v jižní části pozemku. Samotný objekt pro bydlení je hmotově velmi členitý. Z celé hmoty písmene L jsou odebrány 4 terasy a 3 atria, která vytváří pro ubytované soukromý venkovní prostor. Terasy a atria jsou pouze u mezonetových bytů, aby i malé garsonky nacházející se v přízemí měli soukromé venkovní posezení. Jsou zde také přízemní terasy, na které je přístup z každého obývacího pokoje. Konstrukčně se jedná o stěnový systém z cihel Porotherm. V prostorách podzemního parkování jsou použity železobetonové sloupy. Vodorovné nosné konstrukce jsou železobetonové monolitické stropy. Materiálové řešení je čisté a jednoduché. Fasáda je světle šedá s betonovou stěrkou na soklu a dveřmi a rámy oken barvy antracitové.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.