Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
The Emersonian Pynchon
Naser, Safwan ; Robbins, David Lee (vedoucí práce) ; Roraback, Erik Sherman (oponent)
Ralph Waldo Emerson ajeho postmodernf kolega Thomas Pynchon ... zdanlive neslucitelne spojenf. Tato dimplomova prace si klade za cH prozkoumat neobvykle spojeni mezi temito autory a poukazat na znacny vliv, ktery Ralph Waldo Emerson bezpochyby mel nejen na autory, ktere od nej nedelila takova casova propast, ale i autora naprosto soucasneho, ktery by se podle vetsiny definic toho, co je v literature povazovano za postmodemi mel zcela oprostit od vlivu autora devatemicteho stoleti. Tento spletitY vztah bude prokazan hlavne na nejnovejsim dile Thomase Pynchona, Mason and Dixon, ktere odrazi mnoho aspektU toho, co bylo pro Emersona naprosto kllcove. Za zakladni tema prostupujfci celym dilem Mason and Dixon lze povazovat stanovovani hranic, a to jak v doslovnem, tak velmi abtsraktnim smyslu. Sam Emerson se zab)'val timto tematem velmi podobrobne a je patme, ze Pynchon ma s Emersonem z tohoto hlediska mnoho spolecneho, a to do takove miry, ze samotna hranice mezi postmodernim a romantick)'m cell znacnemu tlaku prehodnoceni, coz je stezejni myslenka, kterou oba auton sdileji.
The Emersonian Pynchon
Naser, Safwan ; Robbins, David Lee (vedoucí práce) ; Roraback, Erik Sherman (oponent)
Ralph Waldo Emerson ajeho postmodernf kolega Thomas Pynchon ... zdanlive neslucitelne spojenf. Tato dimplomova prace si klade za cH prozkoumat neobvykle spojeni mezi temito autory a poukazat na znacny vliv, ktery Ralph Waldo Emerson bezpochyby mel nejen na autory, ktere od nej nedelila takova casova propast, ale i autora naprosto soucasneho, ktery by se podle vetsiny definic toho, co je v literature povazovano za postmodemi mel zcela oprostit od vlivu autora devatemicteho stoleti. Tento spletitY vztah bude prokazan hlavne na nejnovejsim dile Thomase Pynchona, Mason and Dixon, ktere odrazi mnoho aspektU toho, co bylo pro Emersona naprosto kllcove. Za zakladni tema prostupujfci celym dilem Mason and Dixon lze povazovat stanovovani hranic, a to jak v doslovnem, tak velmi abtsraktnim smyslu. Sam Emerson se zab)'val timto tematem velmi podobrobne a je patme, ze Pynchon ma s Emersonem z tohoto hlediska mnoho spolecneho, a to do takove miry, ze samotna hranice mezi postmodernim a romantick)'m cell znacnemu tlaku prehodnoceni, coz je stezejni myslenka, kterou oba auton sdileji.
Etika v podnikání
Naser, Safwan ; Dědič, Jan (vedoucí práce) ; Boháček, Martin (oponent) ; Radová, Jarmila (oponent) ; Sabo, Mikuláš (oponent)
Předmětem interdisciplinárního zkoumání disertační práce je etika v její komplexnosti, avšak s ohledem na praktickou využitelnost tohoto zkoumání a zvýšení srozumitelnosti disertační práce je ryze teoretický aspekt doplněn příklady konkrétního etického selhání z praxe, přičemž konkrétní pozornost je zaměřena na některé z nejvýznamnějších faktorů, které způsobili či prohloubily současnou finanční krizi. Islámská etika je analyzována a prezentována referenční rámec, přičemž jsou v této souvislosti osvětleny některé vazby mezi islámem, judaismem a křesťanstvím jakožto zástupců neislámské etiky, a to jak na pozadí historického vývoje, tak v souvztažnosti na fungování bankovního systému a principech obchodování v islámu obecně.
Srovnávací právo z hlediska akcií
Naser, Safwan ; Boháček, Martin (vedoucí práce) ; Kříž, Radim (oponent)
V současnosti neexistuje pojednání o úpravě akcií s ohledem na odlišnosti anglo-amerického práva a práva českého. Tato práce si klade za cíl toto literarní vakuum napravit a navrhnout možné změny českého práva na základě komparace s právem anglo-americkým

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.