Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vyhodnocování relačních dotazů v proudově orientovaném prostředí
Kikta, Marcel ; Bednárek, David (vedoucí práce) ; Černý, Tomáš (oponent)
Tato práce se zabývá návrhem a implementací překladače pro optimalizaci a transformaci dotazů relačních databází. Práce nejprve rozebere teorii překladačů databazových dotazů. Dále představujeme algoritmy a datové struktury použité při implementaci nástroje pro překlad dotazů. V závěrečné části práce diskutujeme důležité implementační detaily tohoto nástroje. Specifikujeme podmnožinu relační algebry, kterou použijeme jako vstup pro nástroj. Vstupem je dotaz napsaný v XML souboru ve formě relační algebry. Překladač dotaz optimalizuje a transformuje do fyzického plánu, který je vykonán pomocí paralelního prostředí Bobox. Výstupem překladače jsou fyzické plány v jazyce Bobolang, které následně slouží jako vstup pro Bobox. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Geometric algorithm visualization
Kikta, Marcel ; Pergel, Martin (vedoucí práce) ; Surynek, Pavel (oponent)
Práca sa zaoberá návrhom programovacieho jazyka, prekladača a interpretera určeného na vizualizovanie geometrických algoritmov. Dôraz je kladený na návrh čo najjednoduchšieho jazyka a na kvalitu vizualizačného prostredia. Počas implementácie prekladača vznikol aj generátor syntaktického LL(1) automatu. Práca obsahuje ako ukážku funkčnosti implementáciu niekoľkých geometrických algoritmov naprogramovaných v navrhnutom jazyku.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.