Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Algoritmizace tvorby účetních opravných položek k pohledávkám
Šmída, Martin ; Fojtík, Jiří (oponent) ; Fedorová, Anna (vedoucí práce)
Ve své bakalářské práci chci vytvořit algoritmus tvorby opravných položek k pohledávkám. Po komunikaci s vybranou firmou jsem se rozhodl, že vytvořím směrnici, která by jednoznačně řešila jak opravné položky k pohledávkám tvořit. Chci popsat teorii opravných položek, nastínit současnou situaci ve firmě a představit můj návrh.
Potenciál cestovního ruchu regionu Apurímac (Peru)
Fojtík, Jiří
Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu socioekonomických, kulturních a přírodních podmínek v regionu Apurímac (Peru) a navržení možností a vhodných řešení k jeho úspěšnému rozvoji. Hlavním záměrem je zkoumání rekreačního potenciálu v oblasti a jeho následné efektivní využití. Teoretická část této práce popisuje v první kapitole celkovou socioekonomickou, přírodní a turistickou situaci v samotném Peru. Následně navazuje stejný přehled o samotném regionu Apurímac a analýza lokalizačních a realizačních faktorů. Praktická část obsahuje ve své první kapitole vyhodnocení v podobě SWOT analýzy, čímž se snaží zhodnotit potenciál regionu. Následují samotná navržená řešení, která se snaží respektovat zjištění předchozích analýz, se záměrem navržení nejvhodnější rozvojové strategie cestovního ruchu v regionu.
Algoritmizace tvorby účetních opravných položek k pohledávkám
Šmída, Martin ; Fojtík, Jiří (oponent) ; Fedorová, Anna (vedoucí práce)
Ve své bakalářské práci chci vytvořit algoritmus tvorby opravných položek k pohledávkám. Po komunikaci s vybranou firmou jsem se rozhodl, že vytvořím směrnici, která by jednoznačně řešila jak opravné položky k pohledávkám tvořit. Chci popsat teorii opravných položek, nastínit současnou situaci ve firmě a představit můj návrh.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.