Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Posouzení stávající ekonomické situace společnosti a návrhy na její zlepšení
Baumrukrová, Eliška ; Soukeník, Luděk (oponent) ; Doubravský, Karel (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá hodnocením ekonomické situace společnosti Česká zbrojovka a.s. v letech 2012 až 2020, a to na základě výsledků vybraných ukazatelů finanční analýzy a prostřednictvím statistických metod. Teoretická část se věnuje finančním ukazatelům, časovým řadám, regresní a korelační analýze. Analytická část obsahuje výpočty finančních ukazatelů, z nichž některé jsou dále vybrány ke statistické analýze a na jejichž základě je zjištěn předpokládaný vývoj ukazatelů pro následující dva roky, případně odhalení závislosti mezi těmito vybranými ukazateli. Poslední část zahrnuje návrhy na zlepšení současné ekonomické situace společnosti.
Podnikatelský záměr založení nové společnosti
Baumrukrová, Eliška ; Hanušová, Helena (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je vypracování podnikatelského záměru na založení nové společnosti, která bude realizovat výuku cizích jazyků. Práce definuje základní pojmy, cíle, metody a teoretické poznatky potřebné pro objasnění zpracovávané tématiky, na jejímž základě je vypracován konkrétní podnikatelský plán. V závěru práce je shrnuto zhodnocení efektivnosti investování do konkrétního nápadu prostřednictvím dynamických ukazatelů.
Posouzení stávající ekonomické situace společnosti a návrhy na její zlepšení
Baumrukrová, Eliška ; Soukeník, Luděk (oponent) ; Doubravský, Karel (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá hodnocením ekonomické situace společnosti Česká zbrojovka a.s. v letech 2012 až 2020, a to na základě výsledků vybraných ukazatelů finanční analýzy a prostřednictvím statistických metod. Teoretická část se věnuje finančním ukazatelům, časovým řadám, regresní a korelační analýze. Analytická část obsahuje výpočty finančních ukazatelů, z nichž některé jsou dále vybrány ke statistické analýze a na jejichž základě je zjištěn předpokládaný vývoj ukazatelů pro následující dva roky, případně odhalení závislosti mezi těmito vybranými ukazateli. Poslední část zahrnuje návrhy na zlepšení současné ekonomické situace společnosti.
Podnikatelský záměr založení nové společnosti
Baumrukrová, Eliška ; Hanušová, Helena (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je vypracování podnikatelského záměru na založení nové společnosti, která bude realizovat výuku cizích jazyků. Práce definuje základní pojmy, cíle, metody a teoretické poznatky potřebné pro objasnění zpracovávané tématiky, na jejímž základě je vypracován konkrétní podnikatelský plán. V závěru práce je shrnuto zhodnocení efektivnosti investování do konkrétního nápadu prostřednictvím dynamických ukazatelů.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.