Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Persistentní identifikátory a jejich využití v digitálních knihovnách
Jílková, Marta ; Drobíková, Barbora (vedoucí práce) ; Vorlíčková, Blanka (oponent)
Identifikační záznam: JÍLKOVÁ, Marta. Persistentní identifikátory a jejich využití v digitálních knihovnách [Persistent identifiers and their use in digital libraries]. Praha, 2013, 103 s., XII s. příloh. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Abstrakt: Cílem předložené diplomové práce je představit systémy trvalé identifikace a provedení analýzy využívání trvalých identifikátorů digitálních objektů na vybraném vzorku národních digitálních knihoven. První část práce je stručným úvodem do problematiky digitálních knihoven. Ve druhé části jsou popsány vybrané systémy trvalé identifikace. Třetí část se zabývá popisem jednotlivých prvků vybraných národních digitálních knihoven. V poslední části je provedena analýza využití trvalých identifikátorů v jednotlivých národních digitálních knihovnách. Klíčová slova: Trvalý identifikátor, systém trvalé identifikace, URI, URN, PURL, Handle, DOI, ARK, digitální knihovna, národní knihovna, digitální objekt

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.