Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Reforma bezpečnostního sektoru se zaměřením na rozvojové státy
Petrová, Martina
Bakalářská práce Reforma bezpečnostního sektoru se zaměřením na rozvojové státy se zaobírá problematikou reformy iráckého civilního bezpečnostního sektoru v období roků 2017 – 2021. Vzhledem k složitému a nestabilnímu bezpečnostnímu prostředí, irácká vláda od roku 2017 požádala o součinnost mezinárodních partnerů v oblasti reformy. Teoretická část práce stanovuje nejproblematičtější oblasti civilního sektoru, které jsou hlavním zájmem činnosti mezinárodních partnerů. Práce má za cíl analyzovat působení a vliv konkrétních mezinárodních aktérů - OSN, NATO, Evropská unie a výsledky nimi implementovaných misí a programů.
Private Military Companies and Security Sector Reform in Post-Conflict Countries: A Case Study of Iraq
Sladká, Jana ; Bureš, Oldřich (vedoucí práce) ; Karásek, Tomáš (oponent)
Tato diplomová práce se soustředí na roli soukromých vojenských společnostní (SVS) v oblasti reformy bezpečnostního sektoru v Iráku od roku 2003 do roku 2011. Jelikož v Iráku v době působení soukromých vojenských firem probíhala post-konfliktní rekonstrukce, věnuje se první kapitola práce cílům a průběhu post-konfliktní rekonstrukce z teoretického hlediska. Součástí teoretického rámce práce je i reforma bezpečnostního sektoru a kroky, které daný proces obnáší. Druhá kapitola se zaměřuje na definici soukromých vojenských firem a jejich typologii. Převážně tato část práce zkoumá rozdíly mezi žoldnéři a soukromými vojenskými kontraktory a mezi soukromými vojenskými společnostmi samotnými. V neposlední řadě druhá kapitola zahrnuje diskuzi o roli SVS v procesu reformy bezpečnostního sektoru v post- konfliktních zemích. Třetí kapitola se věnuje historickému vývoji spolupráce mezi SVS a USA a kořenům závislosti USA na službách vojenských kontraktorů. Závěrečná kapitola analyzuje roli SVS v procesu bezpečnostní reformy v Iráku. Cílem této kapitoly je definovat výhody a nevýhody využití služeb těchto společnostní a na základě nedostatků spojených s najmutím SVS analyzovat kroky, které mohou pomoci v budoucnu těmto problémům předejít.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.