Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Nástroje pro migraci databázových schémat
Hubík, Petr ; Chlapek, Dušan (vedoucí práce) ; Tomášková, Barbora (oponent)
Bakalářská práce se zabývá vyhledáním vhodných nástrojů pro automatizovanou migraci databázových schémat, stanovením hodnotících kritérií těchto nástrojů a jejich testováním. Je provedena rešerše prací zabývajících se podobnými tématy, následována stanovením výběrových kritérií nástrojů a definováním hodnotících kritérií. Tato hodnotící kritéria jsou pak aplikována na vyhledané nástroje a na základě těchto kritérií jsou aplikovány testy funkčnosti. Jsou sepsány doporučení pro nasazení v praxi pro nejlépe ohodnocený nástroj a tato doporučení ověřena na případové studii.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.