Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Dopady směrnice 2019/904/EU na nakládání s plastovými nápojovými lahvemi o objemu až 3 litry v České republice
Martiniaková, Ivana ; Král, Jakub
Článek se zaměřuje na dopady směrnice 2019/904/EU o nakládání s plastovými nápojovými lahvemi o objemu do tří litrů. Popisuje, jak se různé evropské země a Česká republika vyrovnávají se zátěží a negativními vlivy, popisuje tři hlavní způsoby sběru, které se v evropských zemích rozlišují, a diskutuje o tom, zda zachovat stávající systém sběru nebo zda by bylo lepší zavést systém zálohování pro dosáhnutí hodnoty tříděného sběru na 77 %. do roku 2025.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Rizikové látky uvolňující se z plastových lahví
Najmanová, Iveta ; Vopršalová, Marie (vedoucí práce) ; Pourová, Jana (oponent)
v českém jazyce Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Iveta Najmanová Školitel: PharmDr. Marie Vopršálová, CSc. Název diplomové práce: Rizikové látky uvolňující se z plastových lahví Diplomová práce je zaměřena na rizikové látky, které se uvolňují z plastových lahví. Pozornost je věnována zejména bisfenolu A a antimonu a jejich účinkům po orálním podání. Vzhledem k tomu, že se jedná o látky pro člověka škodlivé, byla většina informací o jejich působení zjištěna při epidemiologických studiích nebo studiích na laboratorních zvířatech a lidských tkáních. Diplomová práce dokumentuje toxikologické účinky na organismus, a to zejména bisfenolu A. V menším rozsahu se zabývá vlivem antimonu, a to z důvodu omezeného počtu studií na toto téma. Jedná se o rešeršní diplomovou práci, údaje jsou souhrnem bibliografických záznamů na dané téma.
Rizikové látky uvolňující se z plastových lahví
Najmanová, Iveta ; Vopršalová, Marie (vedoucí práce) ; Pourová, Jana (oponent)
v českém jazyce Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Iveta Najmanová Školitel: PharmDr. Marie Vopršálová, CSc. Název diplomové práce: Rizikové látky uvolňující se z plastových lahví Diplomová práce je zaměřena na rizikové látky, které se uvolňují z plastových lahví. Pozornost je věnována zejména bisfenolu A a antimonu a jejich účinkům po orálním podání. Vzhledem k tomu, že se jedná o látky pro člověka škodlivé, byla většina informací o jejich působení zjištěna při epidemiologických studiích nebo studiích na laboratorních zvířatech a lidských tkáních. Diplomová práce dokumentuje toxikologické účinky na organismus, a to zejména bisfenolu A. V menším rozsahu se zabývá vlivem antimonu, a to z důvodu omezeného počtu studií na toto téma. Jedná se o rešeršní diplomovou práci, údaje jsou souhrnem bibliografických záznamů na dané téma.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.