Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
The concentration of fine particles in the indoor environment of buildings
Turčina, Lukáš ; Linda, Jakub (oponent) ; Köbölová, Klaudia (vedoucí práce)
The issue of health is given a great deal of attention. However, human health is mainly affected by what enters the human body during life. Therefore, the emphasis is mainly on the quality of water, food, air or the overall environment in which people live. This bachelor thesis is focused on the issue of fine particles in the indoor environment of buildings, in which people spend most of their lives. Many of these particles enter the ambient air from the daily processes that people perform in the households. A high concentration of fine particles results in a greater probability of these particles entering the human body, where they can subsequently cause serious health problems. The theoretical part deals not only with the structure, size and impact of fine particles on the environment, but also on techniques for identification and measurement of fine particles, or methods of indoor air purification. The practical part is focused on the experimental measurement of fine particles in the indoor environment of buildings during everyday activities such as cooking, cleaning or using some equipment. The measurement results have shown that, especially during cooking and baking, a huge amount of particles enters the indoor air, especially PM1 particles, which have not yet received sufficient attention. Therefore, it is important to find suitable measures to eliminate these particles.
Jemné částice produkované krbovými kamny
Škvařil, Ondřej ; Baláš, Marek (oponent) ; Pospíšil, Jiří (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou jemných částic produkovaných při spalování v krbových kamnech. První část práce pojednává o rozboru atmosféry, zdravotních dopadech, tuhých znečišťujících látkách a jejich vzniku dělení, odloučení a zákonnou a vyhláškovou regulací. Teoretická část práce je věnována obecnému rozboru biomasy a jejímu spalování. V experimentální části jsou vyjmenovány jednotlivé způsoby měření částic dle veřejných vyhlášek, poukázání na možné chyby při měření a metody identifikace naměřených jemných částic. Následuje konkrétní měření vzniklých velmi jemných částic metodou SMPS (z angl. Scanning Mobility Particle Sizer) a vyhodnocení výsledků.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.