Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Automatická regulace napětí decentrálních zdrojů v síti vysokého napětí E.ON
Skoupý, Martin ; Vaculík, Petr (oponent) ; Toman, Petr (vedoucí práce)
Obsahem této diplomové práce je úvod do problematiky regulace účiníku, jalového výkonu a napětí decentrálních zdrojů v distribuční síti vysokého napětí. Dále se práce zabývá způsoby a možnostmi regulace účiníku a jalového výkonu prováděnými na těchto zdrojích za účelem stabilizace napětí a kontroly nad přetokem jalového výkonu na vyšší napěťovou úroveň. V praktické části práce je pak popsáno, jakým způsobem byla automatická regulace účiníku a napětí zdrojů uváděna do provozu centrálním řízením z dispečerského řídicího systému společnosti E.ON. Dále pak popisuje, jakým způsobem byla automatická regulace účiníku a napětí testována a jak je v současné době využívána v praxi. V závěru je pak provedeno zhodnocení, jakým způsobem skutečně ovlivnila automatická regulace účiníku a napětí stabilitu napětí a přetoky jalového výkonu v síti E.ON.
Automatická regulace napětí decentrálních zdrojů v síti vysokého napětí E.ON
Skoupý, Martin ; Vaculík, Petr (oponent) ; Toman, Petr (vedoucí práce)
Obsahem této diplomové práce je úvod do problematiky regulace účiníku, jalového výkonu a napětí decentrálních zdrojů v distribuční síti vysokého napětí. Dále se práce zabývá způsoby a možnostmi regulace účiníku a jalového výkonu prováděnými na těchto zdrojích za účelem stabilizace napětí a kontroly nad přetokem jalového výkonu na vyšší napěťovou úroveň. V praktické části práce je pak popsáno, jakým způsobem byla automatická regulace účiníku a napětí zdrojů uváděna do provozu centrálním řízením z dispečerského řídicího systému společnosti E.ON. Dále pak popisuje, jakým způsobem byla automatická regulace účiníku a napětí testována a jak je v současné době využívána v praxi. V závěru je pak provedeno zhodnocení, jakým způsobem skutečně ovlivnila automatická regulace účiníku a napětí stabilitu napětí a přetoky jalového výkonu v síti E.ON.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.