Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Pomyslná řešení Pomyslné reportáže
Vomelová, Lenka ; Kopečková, Veronika (oponent) ; Macháček, Mikuláš (vedoucí práce)
Vytvořila jsem tři knižní koncepty, tři možnosti grafické a knižní úpravy jednoho románu (Tibor Déry, Pomyslná reportáž o americkém pop-festivalu, Budapešť 1971). Každá kniha používá jako inspiraci pro grafickou úpravu různý tématický celek z knihy, a každá kniha má i jiné cílové použití a od toho se odvíjející formát i použitý materiál. Prvním konceptem je malá odolná kniha do kapsy inspirovaná Rolling Stones a Altamontským festivalem z roku 1969, druhá je klasická „nakladatelská“ kniha inspirovaná 60. lety a třetí je bibliofilie, inspirovaná příběhem dvou lidí. Knihy jsou doprovozeny plakáty popisující základní prvky.
Metodika pro katalogizaci tisků bibliofilské povahy
Glombová, Hana
Metodika vznikla jako jeden z výstupů projektu Bibliofilie ve fondech Moravské zemské knihovny v Brně, v jehož rámci probíhalo zpracování a zpřístupňování bibliofilského fondu čtenářům. Bibliofilie disponují oproti knihám běžného fondu řadou specifik, proto je třeba je popsat jinak, detailněji. Metodika přináší zaměstnancům institucí (knihoven a muzeí), které bibliofilie spravují, návod, jak katalogizovat tyto vzácné tisky podle pravidel RDA ve formátu MARC 21 tak, aby pro výsledné záznamy byla maximalizována využitelnost záznamů a přístupnost fondu čtenáři z řad laické i odborné veřejnosti.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Omluva/Smíření
PALMOVÁ, Věra
Diplomová práce s názvem "Omluva/smíření" sestává ze dvou částí - teoretické a praktické. Teoretická část se zaměřuje na téma knihy - po stránce technické - knihtisku, dále se věnuje zkoumání historie vzniku a obměnám podoby knihy. Zařazené budou kapitoly o autorské knize a pojmu "bibliofilie". Ve stručnosti také podá informace o grafice, zejména technice hlubotisku. V poslední části se práce zaměří na dvě osobnosti české kultury - malíře a grafika Jiřího Johna a básníka Jana Skácela. Praktická část diplomové práce bude pojata jako leporelo obsahující sérii grafik, které budou doprovázeny básnickými texty. Grafiky budou provedeny suchou jehlou, doprovodným textem budou vybrané básně Jana Skácela. Téma autorské knihy bude pojato jako vzpomínka na babičku autorky. Téma jednotlivých grafik se bude snažit vystihnout psychologii kontrastu mezi stářím a mládím a zároveň ztráty blízkého člověka. Praktická část má být také určitou podobou bibliofilie.
Pomyslná řešení Pomyslné reportáže
Vomelová, Lenka ; Kopečková, Veronika (oponent) ; Macháček, Mikuláš (vedoucí práce)
Vytvořila jsem tři knižní koncepty, tři možnosti grafické a knižní úpravy jednoho románu (Tibor Déry, Pomyslná reportáž o americkém pop-festivalu, Budapešť 1971). Každá kniha používá jako inspiraci pro grafickou úpravu různý tématický celek z knihy, a každá kniha má i jiné cílové použití a od toho se odvíjející formát i použitý materiál. Prvním konceptem je malá odolná kniha do kapsy inspirovaná Rolling Stones a Altamontským festivalem z roku 1969, druhá je klasická „nakladatelská“ kniha inspirovaná 60. lety a třetí je bibliofilie, inspirovaná příběhem dvou lidí. Knihy jsou doprovozeny plakáty popisující základní prvky.
John Wyndham - Den Trifidů. Autorská kniha
RŮŽIČKOVÁ, Eliška
Tato diplomová práce se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části se věnuji tématu krásné knihy, tedy bibliofilii, autorské knize, ilustraci a knižnímu umění obecně. Východiskem pro praktickou část je osobnost a dílo, konkrétně Den trifidů, spisovatele Johna Wyndhama, a zároveň význam a místo vědecko-fantastické literatury ve světovém umění. Teoretická část se skládá ze souboru ilustrací, návrhu obálky a typografického řešení knihy Den trifidů. Cílem této práce bylo vytvořit knihu, která by se mohla nejen svým obsahem, ale i vzhledem, zařadit mezi hodnotnou literaturu.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.