Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 99 záznamů.  začátekpředchozí80 - 89další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Pícninářské využití alternativních plodin.
VOBROVÁ, Petra
Alternativní plodiny se dělí na kulturní a nově šlechtěné. Dříve se od jejich pěstování postupně ustupovalo, jelikož plodiny nedosahovaly dobré krmivářské hodnoty. V současné době se znovuzavádějí a šlechtí nové druhy a odrůdy. Výzkumný ústav pícninářský se zabývá jejich šlechtěním, a poskytuje i poradenské služby. Důležité je znát správnou pěstitelskou metodiku, protože každá plodina vyžaduje odlišné požadavky na stanoviště, agrotechniku a sklizeň. Výhodou těchto plodin je, že nejsou náročné na klimatické a půdní podmínky. Díky jejich prošlechtění, dokážou vyprodukovat velké množství fytomasy s dobrou výživovou hodnotou, tudíž se mohou vyrovnat některým tradičním plodinám. Zájem o alternativní plodiny se stále zvyšuje, proto se do budoucna okruh těchto plodin rozšíří. Z vybraných plodin, bych chtěla vyzvednout štírovník růžkatý, pro jeho vysoký obsah fytomasy a vynikající kvalitu píce. Kvalitou píce se řadí mezi nejlepší jeteloviny, oproti komonici, která má nahořklou chuť píce a zvířata jí tudíž špatně přijímají.
Čirok jako energetická plodina
CIBULKOVÁ, Renata
Čirok, jedna ze světově nejvýznamnějších polních plodin, je nejčastěji využívaný pro potravinářské či krmné účely. Cílem této práce je formou literárního přehledu shrnout informace o vlastnostech čiroku z pohledu energetického využití, energetické výtěžnosti, technologii pěstování pro energetické účely, možnostech využití čiroku pro energetické účely a stavu ve světě i v ČR. V poslední době je čirok zkoumán jako surovina pro všechna odvětví energetického průmyslu a to z důvodu široké škály potencionálních produktů jako je etanol, vodík, metan, lipidy, aceton, butanol a kyselina mléčná. Díky poměrně vysokým výnosům fytomasy lze čirok využít jako surovinu pro přímé spalování. Pro daný směr využití je rozhodující složení jednotlivých druhů čiroku, které může být výrazně ovlivněno agrotechnikou a klimatickými podmínkami pěstování. Významnou úlohu pro zvýšení produkce a využitelnosti této plodiny ve všech klimatických podmínkách má šlechtění.
Základy pěstování a možnosti využití ozdobnice (Miscanthus): metodika pro praxi
Strašil, Zdeněk
Metodika vychází z vlastních i zahraničních zkušeností s pěstováním ozdobnice. Metodika uvádí komplexní pohled na botanickou charakteristiku rostliny, nároky rostliny na stanoviště, agrotechniku včetně hnojení, zakládání porostu, ochranu rostlin až po sklizeň a posklizňové ošetření. Je uveden přehled hlavních možností využití ozdobnice.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Základy pěstování a možnosti využití krambe: metodika pro praxi
Strašil, Zdeněk
Metodika vychází z aktuálních výsledků výzkumu a shrnuje současné znalosti o dané problematice. Metodika uvádí komplexní pohled na botanickou charakteristiku rostliny, nároky rostliny na stanoviště, osevní postup, zakládání porostu, agrotechniku včetně hnojení, ochranu rostlin až po možnosti sklizně. Dále jsou uvedeny výnosy semene a stonků v závislosti na různých faktorech, posklizňové ošetření, využití plodiny a orientační ekonomické hodnocení. Metodika respektuje pravidla správné agronomické praxe, ochranu životního prostředí a zabývá se možnostmi využití produkce. Poznatky jsou čerpány jednak z vlastního výzkumu a sledování plodiny, jednak z publikovaných prací výzkumu zahraničních institucí a vědeckých pracovišť.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 99 záznamů.   začátekpředchozí80 - 89další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.