Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Jazykový rozbor novocírkevněslovanského Hlaholského misálu
Sirůčková, Lenka ; Čermák, Václav (vedoucí práce) ; Čajka, František (oponent)
Diplomová práce se zabývá rozborem hláskoslovného systému Hlaholského misálu sestaveného Vojtěchem Tkadlčíkem. Pozornost je věnována rozdílům mezi hlaholským zněním a transkripcí do latinky. V úvodu práce je nejprve charakterizován český typ nové církevní slovanštiny a dále je představen Hlaholský misál z hlediska jeho struktury. Na základě rozboru textu jsou v hlavní části objasněny některé hláskoslovné jevy a grafické zvláštnosti nové církevní slovanštiny českého typu. Na příkladech je demonstrováno, kde se Tkadlčík pokusil text bohemizovat a kde se inspiroval hláskoslovnou podobou jihoslovanskou či východoslovanskou. V závěru diplomové práce jsou shrnuty charakteristické rysy nové církevní slovanštiny českého typu.
Ke kořenům církevněslovanského písemnictví kláštera Na Slovanech
Čermák, Václav
Příspěvek se zabývá otázkou česko-chorvatských kulturněhistorických a literárních kontaktů, k jejichž zintenzivnění došlo po založení Slovanského kláštera v Praze v polovině 14. století. Pozornost je věnována především písemným zdrojům, z nichž čerpalo církevněslovanské a českohlaholské písemnictví, vznikající ve 2. polovině 14. století a na počátku 15. století v tomto klášteře. Autor nejprve představuje vývojová specifika církevněslovanského písemnictví v Chorvatsku a upozorňuje na historické okolnosti, které v severních oblastech chorvatského pobřeží umožnily rozvoj církevní slovanštiny psané hlaholicí pro římskou liturgii. Pozornost je věnována také rozvoji úcty k českým světcům v liturgických pramenech latinských a charvátskohlaholských, která ve většině případů dosvědčuje existenci jejich kultu v Chorvatsku již před 14. stoletím. Autor studie stručně připomíná jednotlivé liturgické příručky charvátskohlaholského původu, které se používaly pro slovanskou liturgii nejen v Chorvatsku, ale také ve Slovanském klášteře v Praze.
Karel IV. a Emauzy. Liturgie - text - obraz
Kubínová, Kateřina ; Benešovská, Klára ; Čermák, Václav ; Slavický, Tomáš ; Soukup, Daniel ; Šimek, Štěpán
Kniha shrnuje nejnovější poznatky o fundaci Karla IV. – klášteru Na Slovanech (Emauzy) a literární, především českojazyčné produkci doby Karla IV. Svými texty přispěli do knihy slavisté, muzikologové, bohemisté, literární vědci a historici dějin umění zejména z řad odborníků Akademie věd ČR. Texty vycházejí z příspěvků ze stejnojmenné konference z října roku 2016.
Jazykový rozbor novocírkevněslovanského Hlaholského misálu
Sirůčková, Lenka ; Čermák, Václav (vedoucí práce) ; Čajka, František (oponent)
Diplomová práce se zabývá rozborem hláskoslovného systému Hlaholského misálu sestaveného Vojtěchem Tkadlčíkem. Pozornost je věnována rozdílům mezi hlaholským zněním a transkripcí do latinky. V úvodu práce je nejprve charakterizován český typ nové církevní slovanštiny a dále je představen Hlaholský misál z hlediska jeho struktury. Na základě rozboru textu jsou v hlavní části objasněny některé hláskoslovné jevy a grafické zvláštnosti nové církevní slovanštiny českého typu. Na příkladech je demonstrováno, kde se Tkadlčík pokusil text bohemizovat a kde se inspiroval hláskoslovnou podobou jihoslovanskou či východoslovanskou. V závěru diplomové práce jsou shrnuty charakteristické rysy nové církevní slovanštiny českého typu.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.