National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.01 seconds. 
The variability of soil organic carbon pool and the potential of ground penetrating radar in its estimating
Zajícová, Kateřina
In the context of ongoing climate change, more attention is being given to soil and its organic carbon pool. This is because soil could partially compensate for the increasing amount of carbon dioxide in the atmosphere or, on the other hand, be a vast pool of carbon dioxide if organic matter stored in soil mineralizes. Therefore, the precision of soil organic carbon pool estimation, development of monitoring methods, and revelation of factors controlling the pool have been more and more focused on by soil scientists. Conventional soil sampling for soil organic carbon pool estimation and modelling includes manual sampling, measuring forest floor depth and bulk density, and taking soil samples for carbon concentration analysis. These are time and labour demanding. Therefore, there is an effort to develop precise models predicting the carbon pool based on its driving factors that would limit the amount of fieldwork. The models often use remote sensing data, and, in addition, there is an effort to estimate soil organic carbon concentration from soil spectral characteristics. Nevertheless, another variable needed to estimate the organic carbon pool is the thickness of the soil profile or individual soil horizons. The thickness can hardly be determined from remote sensing data, so it has to be measured...
The variability of soil organic carbon pool and the potential of ground penetrating radar in its estimating
Zajícová, Kateřina ; Chuman, Tomáš (advisor) ; Šamonil, Pavel (referee) ; Leopold, Matthias (referee)
In the context of ongoing climate change, more attention is being given to soil and its organic carbon pool. This is because soil could partially compensate for the increasing amount of carbon dioxide in the atmosphere or, on the other hand, be a vast pool of carbon dioxide if organic matter stored in soil mineralizes. Therefore, the precision of soil organic carbon pool estimation, development of monitoring methods, and revelation of factors controlling the pool have been more and more focused on by soil scientists. Conventional soil sampling for soil organic carbon pool estimation and modelling includes manual sampling, measuring forest floor depth and bulk density, and taking soil samples for carbon concentration analysis. These are time and labour demanding. Therefore, there is an effort to develop precise models predicting the carbon pool based on its driving factors that would limit the amount of fieldwork. The models often use remote sensing data, and, in addition, there is an effort to estimate soil organic carbon concentration from soil spectral characteristics. Nevertheless, another variable needed to estimate the organic carbon pool is the thickness of the soil profile or individual soil horizons. The thickness can hardly be determined from remote sensing data, so it has to be measured...
Nursing care of the patient with renal cancer
Zajícová, Kateřina ; Kutílková, Soňa (advisor) ; Pacovský, Jaroslav (referee)
Téma své bakalářské práce Ošetřovatelská péče o pacienta s diagnózou karcinom ledviny jsem si vybrala na základě skutečnosti, že karcinom ledviny patří k těm nejnebezpenějším nádorům a jeho incidence je největší právě v České republice. První příznaky nádoru často souvisejí až s metastázami, a skutečně účinná léčba, která by dokázala zvrátit nepříznivý osud nemocných s takto pokročilým onemocněním, nám stále chybí. Díky rozšířenému používání ultrazvuku se však v posledních letech zvýšil záchyt lokalizovaných forem nádoru, které mají při správné léčbě relativně dobrou prognózu. Ultrazvukové vyšetření je u nemocných často indikováno pro jiné potíže a nález karcinomu ledviny je pouze náhodný. A právě tato náhoda figuruje v případu pana M. S., který mi poskytl vzácné informace pro napsání této práce a souhlas s jejich uveřejněním. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části: klinickou a ošetřovatelskou. V klinické části se zabývám anatomií a fyziologií ledvin. Následně uvádím základní informace o panu M. S., tzn. okolnosti jeho přijetí na urologickou kliniku k operačnímu řešení karcinomu ledviny, jeho stav při přijetí a vlastní průběh hospitalizace. Ošetřovatelská část je věnována problematice ošetřovatelské péče, která byla panu M. S. poskytována metodikou ošetřovatelského procesu. Model Marjory Gordonové se mi...

See also: similar author names
5 ZAJÍCOVÁ, Karolína
4 ZAJÍCOVÁ, Kateřina
5 Zajícová, Karolína
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.