National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.00 seconds. 
Solar Boom in the Czech republic, Economical Contexts and Effects on Nature
Votavová, Martina ; Kouba, Vojtěch (advisor) ; Šulcová, Irena (referee)
The diploma thesis "Solar Boom in the Czech republic, Economical Contexts and Effects on Nature" is focused on a big raise of number of photovoltaics in Czech republic in last two years. This work informs about the present state of the use of solar energy in the Czech Republic, about the government interventions, about the economic and geographic conditions of solar energy in our republic. Diploma also analysis causes of solar boom and its effects on investors, on final customers and also on nature in case of land -- use planning. The end is dedicated to a case study of an exact plant (of its construction in the Czech republic). The main purpose of this study is to summarize economical and investment indicators and to introduce topic of the project of photovoltaics.
Podpora malých a středních podniků v regionu
Bujaková, Petra ; Vojík, Vladimír (advisor) ; Nováček, Jan (referee) ; Votavová, Martina (referee)
V mé práci vymezuji a mapuji problematiku malého a středního podnikání, především pak jeho podpory ze strany státu, EU a dalších institucí, které se danou problematikou zabývají. Celoplošným programům je věnovaná první část práce, druhá je věnována podpoře podnikání v Ústeckém kraji. Zmíněná je rovněž důležitost příhraniční spolupráce pro rozvoj tohoto regionu.

See also: similar author names
3 VOTAVOVÁ, Markéta
2 VOTAVOVÁ, Monika
2 Votavová, Marie
3 Votavová, Markéta
1 Votavová, Michaela
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.