National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.00 seconds. 
Stress testing of email communication
Takács, Peter ; Sikora, Marek (referee) ; Člupek, Vlastimil (advisor)
Táto práca sa zaoberá vylepšením SMTP a Mail Reader Samplerov pre JMeter, ktoré umožňujú výber konkrétnych sieťových rozhraní, podporu IPv6 a možnosť testovania pomocou viacerých zdrojových IP adries a portov a vývojom nového modulu, ktorý dokáže spúšťať a zastavovať služby e-mailového servera. Teoretická časť sa zameriava na protokoly používané v e-mailovej komunikácii vrátane protokolov SMTP, IMAP a POP3 a na funkčnosť testovania výkonnosti. Praktická časť sa zameriava najmä na vylepšenie vzorkovača SMTP, vzorkovača čítačky pošty a vývoj nového modulu emulátora e-mailového servera. Testuje sa v nej aj funkčnosť a vplyv nových funkcií a modulov. Výsledky týchto testov sú analyzované na konci tejto práce.
New electronics for laser harp
Takács, Peter ; Kříž, Tomáš (referee) ; Szabó, Zoltán (advisor)
The aim of this thesis is to describe in detail the design of the electronics of a laser harp. This thesis does research on the history of digital musical instruments designed since the very beginning of electronic music. Furthermore, this paper debates over the advantages and disadvantages of the laser harp designs. This thesis lists the most common types of sound synthesis and includes the design of a power amplifier circuit. It writes about the output types this digital device has. The design of the power supply circuit and other necessary circuits, such as voltage converters, which are responsible for providing the correct voltages for all the various circuits and devices are also thoroughly detailed. The paper reviews the advantages and disadvantages of several optical sensors with different characteristics. This thesis also describes the steps of designing a High-Pass filter to filter out the unwanted ambient light. This documentation also describes a simple mist generator system, which distributes water vapor into the air. Moreover, it also describes the role of the microcontroller in this circuit and how it controls the individual elements. The thesis describes how to operate the device.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.