National Repository of Grey Literature 6 records found  Search took 0.00 seconds. 
Functional foams with densit ygradient
Svatík, Juraj ; Figalla, Silvestr (referee) ; Jančář, Josef (advisor)
Vycházíme-li z lehčených přírodních materiálů, lze od porézních materiálů s gradientem porozity očekávat mechanické vlastnosti nadřazené konvenčím polymerním pěnám, a to díky jejich specifické architektuře. Tyto vlastnosti umožňují použití lehčených materiálů jako strukturních prvků. V této práci je popsaná příprava gradientních porézních materiálů pomocí laminování a/nebo 3D tisku. Provedeny byly statické a dynamické mechanické testy na obou kvazi homogenních a gradientně porézních pěnách poskytující experimentální podklad pro hypotézu deformační odezvy plynoucí ze strukturní architektury. Data se interpretovala užitím zavedených teoretických modelů. Naše výsledky vedly k závěru, že tyto teoretické modely odvozené od pěn s pravidelnou strukturou není vhodné aplikovat pro pěny s gradientem porozity, protože prokazují podstatně lepší mechanické vlastnosti než homogenně porézní pěny.
Study of poly(lactic acid) foams preparation
Svatík, Juraj ; Petrůj, Jaroslav (referee) ; Figalla, Silvestr (advisor)
The bachelor thesis focuses on the processing of expanded poly(lactic acid) (PLA) or polylactide and on studying of some of its properties. The theoretical part deals with several ways of processing of PLA, its properties and methods of degradation. Furthermore, this part focuses on various processing methods of expanded PLA and the phenomena affecting the expansion, such as dissolving of gases in PLA. At the end of this part, it focuses on strength properties of PLA foams. The experimental part deals with specific way of processing of expanded PLA; that is dissolving of the physical blowing agent in PLA and subsequent foaming. Specific conditions within the processing of PLA foams are investigated there, such as pressure of gas needed, size of PLA particles. Further, this part focuses on distinct types of PLA foams differing in density or processing temperature. Last, it focuses on strength characteristics of PLA foams depending on their density and processing temperature.
Effect of 3D printing technology on the properties of model femur segment
Nečas, Aleš ; Svatík, Juraj (referee) ; Jančář, Josef (advisor)
This bachelor thesis deals with the development of a biodegradable 3D anatomical model of the femur segment and the influence of 3D printing technology on tensile strength and tensile modulus of elasticity of 3D standardized tensile test bodies (ASTM_D_638_IV) made from PLA, nylon, acrylonitrile butadiene styrene (ABS), acrylonitrile styrene acrylate (ASA), polymethyl methacrylate (PMMA), polyethylene terephthalate glycol (PETG), and resin. For each material, bodies with body thickness of 1 mm, 2 mm, and 3 mm were 3D printed. Next, a PLA simplified femur segment model was created to determine the most suitable layer thickness for body printing in terms of its compressive strength and compressive modulus of elasticity. The thickness of the printed layer of 0.1 mm was chosen as the mechanically most suitable and was subsequently used in the production of a PLA anatomical model of the femur segment which was 3D printed in 3 variants differing in the density of the filling of the internal structures in the area of compact and cancellous bone tissue of real bone. Then, the compressive strength of these models was determined and compared. The PLA anatomical model of the femur segment was developed according to CT images of real bone with the purpose of its potential use in medicine as a bone tissue replacement in large femoral defects. However, before it can be used in medicine, further research is needed.
Effect of 3D printing technology on the properties of model femur segment
Nečas, Aleš ; Svatík, Juraj (referee) ; Jančář, Josef (advisor)
This bachelor thesis deals with the development of a biodegradable 3D anatomical model of the femur segment and the influence of 3D printing technology on tensile strength and tensile modulus of elasticity of 3D standardized tensile test bodies (ASTM_D_638_IV) made from PLA, nylon, acrylonitrile butadiene styrene (ABS), acrylonitrile styrene acrylate (ASA), polymethyl methacrylate (PMMA), polyethylene terephthalate glycol (PETG), and resin. For each material, bodies with body thickness of 1 mm, 2 mm, and 3 mm were 3D printed. Next, a PLA simplified femur segment model was created to determine the most suitable layer thickness for body printing in terms of its compressive strength and compressive modulus of elasticity. The thickness of the printed layer of 0.1 mm was chosen as the mechanically most suitable and was subsequently used in the production of a PLA anatomical model of the femur segment which was 3D printed in 3 variants differing in the density of the filling of the internal structures in the area of compact and cancellous bone tissue of real bone. Then, the compressive strength of these models was determined and compared. The PLA anatomical model of the femur segment was developed according to CT images of real bone with the purpose of its potential use in medicine as a bone tissue replacement in large femoral defects. However, before it can be used in medicine, further research is needed.
Functional foams with densit ygradient
Svatík, Juraj ; Figalla, Silvestr (referee) ; Jančář, Josef (advisor)
Vycházíme-li z lehčených přírodních materiálů, lze od porézních materiálů s gradientem porozity očekávat mechanické vlastnosti nadřazené konvenčím polymerním pěnám, a to díky jejich specifické architektuře. Tyto vlastnosti umožňují použití lehčených materiálů jako strukturních prvků. V této práci je popsaná příprava gradientních porézních materiálů pomocí laminování a/nebo 3D tisku. Provedeny byly statické a dynamické mechanické testy na obou kvazi homogenních a gradientně porézních pěnách poskytující experimentální podklad pro hypotézu deformační odezvy plynoucí ze strukturní architektury. Data se interpretovala užitím zavedených teoretických modelů. Naše výsledky vedly k závěru, že tyto teoretické modely odvozené od pěn s pravidelnou strukturou není vhodné aplikovat pro pěny s gradientem porozity, protože prokazují podstatně lepší mechanické vlastnosti než homogenně porézní pěny.
Study of poly(lactic acid) foams preparation
Svatík, Juraj ; Petrůj, Jaroslav (referee) ; Figalla, Silvestr (advisor)
The bachelor thesis focuses on the processing of expanded poly(lactic acid) (PLA) or polylactide and on studying of some of its properties. The theoretical part deals with several ways of processing of PLA, its properties and methods of degradation. Furthermore, this part focuses on various processing methods of expanded PLA and the phenomena affecting the expansion, such as dissolving of gases in PLA. At the end of this part, it focuses on strength properties of PLA foams. The experimental part deals with specific way of processing of expanded PLA; that is dissolving of the physical blowing agent in PLA and subsequent foaming. Specific conditions within the processing of PLA foams are investigated there, such as pressure of gas needed, size of PLA particles. Further, this part focuses on distinct types of PLA foams differing in density or processing temperature. Last, it focuses on strength characteristics of PLA foams depending on their density and processing temperature.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.