Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Workflow pro propojování výzkumných dat a šedé literatury v repozitáři
Vompras, Johanna ; Schirrwagen, Jochen
Publikování dat z výzkumu je stále více považováno za součást výzkumného procesu. Zatímco pro publikování dat, která souvisí s publikovanými články, existují nařízení a doporučení od poskytovatelů podpory a vydavatelů časopisů, stále pociťujme nedostatek pravidel k publikování dat spojených se šedou literaturou. V příspěvku bude popsán uživatelsky přívětivý generalizovaný rámec (návod) pro prolinkování výzkumných dat se šedou literaturou, který je založen na multioborových příkladech z repozitáře PUB. Díky tomuto systému se jednak zvyšuje počet "šedých" ne-textových výstupů z výzkumu – včetně publikovaných dat – jednak se i zvyšuje sdílení a opětovné využití těchto výstupů vědeckou komunitou.
Plný text: idr-932_3 - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: idr-932_1 - Stáhnout plný textPDF; idr-932_2 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-932_4 - Stáhnout plný textMP4
Výzkum v kontextu
Schirrwagen, Jochen ; Jahn, Najko
Znalost kontextu vědeckých výsledků pomáhá vylepšovat vyhledávání, sdílení a opětovné užití výsledků výzkumu uživatelům v knihovnách i vědeckých komunitách. OpenAIREplus usnadňuje přístup k výsledkům evropskému výzkumu. Jedním z cílů OpenAIRE plus je snaha propojovat výzkumné publikace s daty z výzkumu a informacemi o autorech a grantech. Příspěvek ukáže na demonstrativním příkladu z oblasti sociálních věd, jak je možné využívat přidružené publikace vědeckých výstupů (tzv. enhanced publications).
Plný text: idr-685_1 - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: idr-685_2 - Stáhnout plný textPDF; idr-685_3 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: Schirrwagen - Stáhnout plný textMP4

Viz též: podobná jména autorů
2 Schirrwagen, Jochen
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.