National Repository of Grey Literature 17 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Scientific monitoring of geomechanical stability and seismic load of national cultural monument Jeroným Mine, Karlovy Vary Region
Kaláb, Zdeněk ; Knejzlík, Jaromír ; Kukutsch, Radovan ; Lednická, Markéta ; Rambouský, Zdeněk ; Dombková, Anna ; Makovský, Jaroslav
This research report summarizes results of interpretation of seismic loading obtained in Jeroným mine in 2010. Selected monitoring curves of geomechanical continuous measurements are also presented.
Seizmické zatížení Dolu Jeroným v Čisté v roce 2011 a výsledky kontinuálního měření vybraných parametrů pomocí DMS
Kaláb, Zdeněk ; Knejzlík, Jaromír ; Kukutsch, Radovan ; Lednická, Markéta ; Rambouský, Zdeněk ; Dombková, Anna ; Makovský, Jaroslav
This research report summarizes results of interpretation of seismic loading obtained in Jeroným mine in 2011. Seismic swarm in Kraslice region (August and September) has the most powerful effect. Selected monitoring curves of gemechanical cuntinuous measurements are also presented.
Evaluation of Seismic Loading of Mine Jeronym near Čista in 2006 -2009 and Measurement of Selected Parameters using DMS
Kaláb, Zdeněk ; Knejzlík, Jaromír ; Kukutsch, Radovan ; Lednická, Markéta ; Rambouský, Zdeněk ; Dombková, Anna ; Makovský, Jaroslav
Výzkumná zpráva shrnuje poznatky z hodnocení seizmického zatížení Dolu Jeroným v Čisté v letech 2006-2009 a přehled měření vybraných parametrů pomocí distribuovaného měřicího systému. Ve zprávě je podrobně popsáno seizmické zatížení důlního díla a dosavadní výsledky z DMS. Zpráva obsahuje bohatou bibliografii.
Seismic Loading of Medieval Mine Jeronym near Čista in 2008 and Distributed Measuring System
Kaláb, Zdeněk ; Knejzlík, Jaromír ; Kukutsch, Radovan ; Lednická, Markéta ; Rambouský, Zdeněk ; Dombková, Anna ; Makovský, Jaroslav
Výzkumná zpráva navazuje na zprávu z loňského roku a popisuje dokončení vybudování distribuovaného měřicího systému. Ve zprávě je podrobně hodnoceno seizmické zatížení důlního díla v roce 2008, zvláště s ohledem na seizmický roj na Kraslicku. Představeny jsou také výsledky studia povrchových útvarů – pinek.
Seismic recording apparatus PCM3-EPC3 and distributed measurement system in Jeroným Mine
Knejzlík, Jaromír ; Rambouský, Zdeněk ; Makovský, Jaroslav
Research report describes current state (September 2008) of instrumentation developed for geomechanical and seismological measurements in Jeroným Mine. Methodical principles and technical realization of the system are described. Report contains design documentation.
Distributed control and measurement system and seismic loading of the medieval Jeroným Mine in 2007
Kaláb, Zdeněk ; Knejzlík, Jaromír ; Lednická, Markéta ; Rambouský, Zdeněk ; Dombková, Anna ; Makovský, Jaroslav
Report under discussion summarized evaluation of distributed control and measurement system in medieval ore mine Jeroným. Current values of geomechanical and geotechnical parameters and seismic loading in 2007 are presented in this report.
Apparatus ROT100 for specific resistance and temperature measurement of underground waters in slim boreholes
Knejzlík, Jaromír ; Rambouský, Zdeněk ; Bláha, P. ; Duras, R.
Apparatus ROT100 has been developed in the Institute of Geonics of AS CR for specific resistance and temperature measurement of underground waters especially in boreholes in slope deformations were it is possible to observe and use for interpretation even less significant changes of these physical values in time with high accuracy and resolution.

National Repository of Grey Literature : 17 records found   1 - 10next  jump to record: