National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.00 seconds. 
Strašnice, a Social Science Description of the Community
Prokopec, Jiří ; Havlůjová, Hana (advisor) ; Županič, Jan (referee)
Cílem mé práce je nabídnout čtenáři uceleného vlastivědného průvodce územím rozkládajícím se na dnešním katastru Strašnic, který je součástí desátého Pražského obvodu. Popis tohoto území, jeho historických vazeb a společenského života nebyl nikdy takto podrobně zpracován. Obdobnou snahu ve třicátých letech minulého století projevil v podobě útlé knihy Karel Paul (Strašnice, jejich vznik, vývin a vzrůst, 1936), vzhledem k rozsáhlým transformačním procesům, které postihly Strašnice ve druhé polovině a koncem dvacátého století, je však toto dílo již silně neaktuální. Další, kdo se pokusil zpracovat tématiku vlastivědného popisu této obce, byl bývalý starosta městské části Prahy 10 Karel Výrut ve své nedávno vydané knize Kapitoly z pražské Historie (2001). Jeho dílo, které se souhrnně věnuje všem obcím desáté městské části a proto není výhradně směřováno na Strašnice, však zřetelně vychází z Paulovi knihy a v popisu období následujícím po jejím vydání trpí mírnou nesystematičností a zkratkovitostí s absencí souvislostí. Na druhou stranu jsou v ní velmi kvalitně zpracovány jednotlivé významné strašnické objekty a budovy a pravdou je, že obě tato zmíněná díla byla stěžejní literaturou i pro psaní této práce. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

See also: similar author names
1 Prokopec, Jan