National Repository of Grey Literature 4 records found  Search took 0.00 seconds. 
Application for performing man-in-the-middle IPv6 attacks
Kadlec, Branislav ; Jeřábek, Jan (referee) ; Phan, Viet Anh (advisor)
Tato práce představuje vývoj aplikace v jazyce Python určené k provádění útoků Man-in-the-Middle (MITM) ve virtuální síti IPv6. Cílem tohoto výzkumu, motivovaného hlubokým zájmem o informační bezpečnost, sítě a programování, je vytvořit univerzální nástroj, který integruje různé metody útoků do jediného uceleného řešení. Mezi cíle patří vývoj kódu v jazyce Python s využitím knihovny Scapy, důkladné pochopení protokolů IPv6, ICMPv6 a DHCPv6 a vytvoření aplikace, která se zaměřuje na tři hlavní vektory útoku: falešný server DNS, falešný server DHCP a falešnou výchozí bránu. Kritéria hodnocení budou hodnotit výkon a výhody aplikace ve srovnání se stávajícími specializovanými nástroji. Metodicky je použita knihovna Scapy a pro komplexní testování je pečlivě navrženo virtuální síťové prostředí. Etické úvahy zdůrazňují zodpovědnost uživatele při využívání takovýchto nástrojů a vyvozují analogie s dvojúčelovými nástroji, jako jsou nože. Rozsah práce zahrnuje teoretické základy, návrh aplikace, nastavení virtuální sítě, metodiku testování a analýzu výsledků. Cílem je přispět k cenným poznatkům o útocích MITM a zároveň poskytnout univerzální nástroj pro bezpečnostní praktiky. Výzkum zkoumá průsečík programování v jazyce Python, síťových protokolů a kybernetické bezpečnosti a nabízí důkladný průzkum dynamické oblasti útoků Man-in-the-Middle.
Construction of IPv6 covert channels and their impact in the information system
Lohunkov, Ivan ; Jeřábek, Jan (referee) ; Phan, Viet Anh (advisor)
This thesis focuses on the issue of covert channels using IPv6 and ICMPv6 protocols. To transmit packets between devices, we need an application written in Python and also running IDS software on the receiver side. The theoretical part treats the issues of IPv6, ICMPv6 protocols and the possibility of hidden channel transmission in them. It deals with the details of their design and possible implementations. The practical part discusses a scenario that describes how the communication between the sender of packets and their receiver will take place. It also describes how to create a hidden channel and how to send it correctly. It also describes the structure of the application, both for sending the covert channel and for decrypting it. The final chapter describes programs for creating and decrypting covert channels, their communication behavior, and their strengths and weaknesses. According to the analysis of this thesis, it can be concluded that covert channels in IPv6/ICMPv6 are not yet so well understood that they are almost non-existent. This is especially true for extension headers, which are barely used in normal communication. They may be the very source, for the transmission of hidden information. The Suricata IDS has also been able to pass most packets to the receiver without alerting the receiver that the packet is suspicious.
Security testing of IPv6 family protocols and related vulnerabilities
Vopálka, Matěj ; Phan, Viet Anh (referee) ; Jeřábek, Jan (advisor)
This thesis discusses the Internet Protocol version 6 (IPv6), especially the secure deployment of the protocol. The thesis deals with the shortcomings of IPv4 protocol and reason of development of IPv6 protocol. It covers topics like IPv6 addressing, structure of frames, the initial types of IPv6 extension headers. Additionally, the thesis explores related protocols to IPv6, such as NDP, SLAAC, adn DHCPv6. The thesis provides an introduction to penetration testing, describes the basic types of hackers and gives a general overview of information security attacks. The practical part is devoted to the development of an application for automatic vulnerability testing of IPv6 networks Penvuhu6. The tool is developed in Python programming language using Scapy library. Penvuhu6 has been tested in an emulated network environment with the GNS3 program. Three test scenarios were developed for the tool focusing on testing the passage of repetitive and misaligned headers, overlapping fragments, and Router advertisement and DHCPv6 advertisement messages. Penvuhu6 was tested on an emulated RouterOS device with basic and restrictive configurations.
Generation of IPv6 and ICMPv6 packets and their impact on the operation of network devices
Phan, Viet Anh ; Martinásek, Zdeněk (referee) ; Jeřábek, Jan (advisor)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou fungování IPv6 (Internet Protocol verze 6), ICMPv6 (Internet Control Message Protocol verze 6), DHCPv6 (Dynamic Host Configuration Protocol verze 6), NAT64 (Network Address Translation 64) a DNS64 (Domain Name System 64) protokoly. Výzkumný proces je realizován nastavením síťových laboratorních scénářů, ve kterých si stanice vyměňují informace prostřednictvím protokolů IPv6. Ke zpracování a generování požadovaných typů paketů IPv6 za specifických okolností se používají nástroje, jako je vlastní program, aplikace Ostinato a stroj Kali Linux. Výsledky experimentu jsou analyzovány s cílem poskytnout správcům sítí nebo specialistům úplnější pochopení funkce protokolů IPv6 a také možných zranitelností.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.