National Repository of Grey Literature 33 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Obsah a přínos sociální práce se ženami ve výkonu trestu odnětí svobody
Mitlöhner, Miroslav
Současná legislativa. Péče o vězně před a po propuštění na svobodu. Výkon trestu odnětí svobody u žen. Příprava žen na propuštění a provázení žen po propuštění z výkonu trestu. Výkon trestu u matek s nezletilými dětmi.
Ohrožování mravnosti
Mitlöhner, Miroslav
Právní úprava trestného činu Ohrožení mravnosti podle zákona čís. 86/1952 Sb. Nová definice skutkové podstaty trestného činu v novele trestního řádu č. 557/1991 Sb. Trestný čin šíření pornografie podle trestního zákona č. 40/2009 Sb.
Transplantace hlavy - právní, sexuologické a praktické konsekvence
Mitlöhner, Miroslav
Kapitola se zabývá etickými, humánními a právními otázkami transplantace orgánů v současnosti i v budoucnosti.
Some social and legal implications in the family after suicide
Mitlöhner, Miroslav ; Wisiński, P.
Sebevražda je závažný společenský fenomén a bývá často spojena s řadou negativních dopadů pro rodinu a blízké okolí jejího realizátora. V neposlední řadě přináší i složité právní problémy spojené s rozhodováním o svém vlastním životě a zásahem třetích osob do děje.
21. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. Sborník referátů
Mitlöhner, Miroslav ; Prouzová, Z.
Kongres je zaměřen na problematiku partnerských vztahů, manželství a rodičovství, dále na sexuální výchovu a školství. Důležitou oblastí je sexuální výchova a právo, a také problematika zanedbávaných a týraných dětí.
Práce sociálního pracovníka s odsouzenými ve výkonu trestu odnětí svobody
Mitlöhner, Miroslav
Sociální pracovník má svoji nezastupitelnou roli při práci s osobami ve výkonu trestu odnětí svobody. jeho postavení je vymezeno nařízením generálního ředitele Vězeňské služby ČR. Je kvalifikovaným rádcem a pomocníkem zejména při řešení právních a sociálních problémů těchto osob.
Krátké zamyšlení nad právním postavením nezletilého rodiče
Mitlöhner, Miroslav
V příspěvku autor nastínil zejména ty problémy nezletilých rodičů, které se týkají rodičovské zodpovědnosti, nabytí zletilosti, omezené způsobilosti k právním úkonům a vyživovací povinnosti.
Význam právního vědomí pro praxi sociálního pracovníka
Mitlöhner, Miroslav
Osobní výbava sociálního pracovníka tvoří vedle profesionálních znalostí a praktických zkušeností i jeho právní vědomí. Právní vědomí tvoří představy a názory o právu, postoje k právu a jeho významu ve společnosti.
Procuring and Soliciting Prostitution in Act No. 40/2009 Coll. of the Criminal Code
Mitlöhner, Miroslav ; Kubík, J.
Familiarization with a new legal regulation of sanctioning procuring and soliciting prostitution, which was introduced by the Criminal Code No. 40/2009 Coll.
Spreading an Infectious Human Disease under s. 152 and s.153 of the Criminal Code
Mitlöhner, Miroslav
The crime of spreading an infectious human disease and spreading an infectious human disease negligently. The nature of conduct causing or increasing such danger, different penalties in the case of intentional and negligent forms of fault.

National Repository of Grey Literature : 33 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.