National Repository of Grey Literature 4 records found  Search took 0.01 seconds. 
Specifics of international road freight transport in specific area
Térová, Lucie ; Novák, Radek (advisor) ; Medveď, Jan (referee)
The aim of the thesis is to analyse the German Act on the Regulation of a Minimum Wage, which affects Czech hauliers operating in Germany. First of all, macroeconomic and microeconomic issues in the field of road transport and of course the specifics of German Act (MILOG) are described. Secondly, the main effects of the law on business are analysed in case of the Czech haulier ¨Dítě Spedition s.r.o.¨ In the following, an increase in operating costs of the company according to the MILOG is calculated. Moreover, there is a prediction of potential scenarios in case of confirmation of legality of MILOG applying to the international road freight transport. In conclusion, the main arguments why the act is contrary to the basic principles of the single European market are explained.
Contract for the International Carriage of Goods by Road and by Rail
Bílková, Lenka ; Novák, Radek (advisor) ; Medveď, Jan (referee)
The goal of the thesis is to sum up the issues of the contract for the international carriage of goods by road and rail comprehensively, from the perspective of the Czech legal system, and to analyze the issues of the electronic consignment notes, to evaluate the advantages and disadvantages of their usage, or to asses the barriers for their usage if they are not widely used yet.
Legislativa EU upravující pracovní režimy řidičů činných v mezinárodní dopravě
Marečková, Eva ; Novák, Radek (advisor) ; Medveď, Jan (referee)
Cílem práce je podrobná analýza legislativních předpisů Evropské unie (nařízení a směrnice a jejich transpozice do české legislativy), které upravují pracovní režimy řidičů, podmínky podnikání a další činnosti všech osob činných v mezinárodní silniční dopravě. Zvláštní důraz je kladen na nejnovější změny, které s sebou přinesla poslední úprava v této oblasti - Nařízení č. 561/2006. Práce poskytuje ucelený přehled aktuálně platných ustanovení a nastiňuje, jaké jsou dopady změn do praxe, včetně vysvětlení některých konkrétních situací či problémů, se kterými se dopravci i řidiči běžně setkávají při praktické realizaci mezinárodní přepravy.
EU legislation about working conditions of drivers operating in international haulage
Marečková, Eva ; Novák, Radek (advisor) ; Medveď, Jan (referee)
The aim of the work is a detailed analysis of EU legislation (e. g. orders and regulation, direction and their transposition to the czech law) concerned with working conditions of drivers, enterpreneurs and all other persons operating in international road transport. A special emphasise is placed on the latest regulation form in this sphere (EU order number 561/2006), which brought the current changes. The work provides a comprehensive overview of the current legislative and shows the impacts of the new changes in practice. Beyond, it demonstrates and explains some concrete situations and problems from the working routine, that are dealed daily by the drivers, forwarding agents, transporters and the proprietors of transport companies as well.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.