National Repository of Grey Literature 49 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Monument procedure appearance of unchanged sampling method from high value objects
Bartůněk, Vilém ; Hrubý, Petr ; Martinec, Marek ; Bíšková, Jarmila ; Havlíková, Markéta ; Hons, David ; Kmošek, Matěj ; Malý, Karel ; Zavřel, Jan
The conservation procedure deals with the collection of micro-samples from the surface of objects of high cultural value, where the entire collection process must be as gentle as possible, without macroscopically noticeable influence on their appearance. The main objective is to obtain samples carrying the most comprehensive part of the surface information while preserving the appearance of the examined objects, which is evidenced by the photodocumentation of the examined objects.
Fulltext: Download fulltextPDF; Download fulltextPDF; Download fulltextPDF
Metodika nové metodologie výzkumu artefaktů pomocí pokročilých metod
Hrubý, Petr ; Bartůněk, Vilém ; Martinec, Marek ; Palounek, David ; Bíšková, Jarmila ; Gašpar, Adam ; Havlíková, Markéta ; Hons, David ; Kapusta, Jaroslav ; Kmošek, Matěj ; Malý, Karel ; Zavřel, Jan
Metodika předkládá analytické metody pokročilého zkoumání archeologických nálezů z různorodých materiálů. Zaměřuje se jak na finančně, časově i instrumentálně více či méně náročné metody, které přinášejí, největší informační přínos pro zkoumání movitých nálezů z různých hledisek. Názorným a přehledným způsobem předkládá u jednotlivých materiálových skupin výzkumné otázky, které lze pomocí pokročilých laboratorních analýz klást, a odpovídajícím způsobem i zodpovídat. Předložená metodika plynule navazuje na „Metodiku předlaboratorní selekce vzorků pro analýzy z velkých souborů“, vytvořenou a certifikovanou v roce 2021 shodným týmem v rámci projektu NAKI II (č. DG20P02OVV007) s názvem „Pokročilé archeometrické metody získávání kvalitních dat k velkým souborům artefaktů“. Předložená metodika se oproti předcházející však neomezuje pouze na nejschůdnější a nejpřístupnější analytické metody, ale naopak zahrnuje převážně pokročilejší a tím pádem finančně, časově, personálně i instrumentálně nákladnější metody, umožňující zisk co největšího množství informací z individuálních vhodně zvolených nálezů, i na úkor případné destruktivity vůči předmětu/vzorku. Informace získané pokročilými metodami slouží například k identifikaci charakteru předmětu, jeho provenience, způsobu jeho výroby a užívání. V mnoha případech je nutné jednotlivé analytické metody vzájemně kombinovat, a tím prohlubovat míru poznání předmětu. Pro řádné vyhodnocení a interpretaci je nutné získané výsledky konfrontovat s dalšími analytickými výstupy obdobných nálezů. Kvalita získaných informací se zásadně odvíjí nejen od vhodně zvolených a kvalitně provedených analýz, ale také od vhodně stanovených a artikulovaných výzkumných otázek, na které mají analýzy pomoci odpovídat. S nevhodně zvolenou výzkumnou otázkou se i sebevětší počet nákladných analýz bude míjet účinkem a neposkytne kýžené výsledky. Proto je nutné apelovat na řádné promyšlení výzkumných otázek před prováděním analýz a až na jejich základě zvolit a nechat provést příslušné analytické zkoumání. Cílovou skupinou předložené metodiky jsou převážně pracovníci archeologických institucí, provádějících terénní archeologické výzkumy a vědecký výzkum založený na studiu archeologického materiálu, dále pracovníci sbírkotvorných institucí v podobě muzeí i univerzit pracující s archeologickými nálezy ve výuce, vědě a výzkumu. Zvláště těm má metodika posloužit jako podklad pro volbu nejvhodnějších a informačně nejpřínosnějších metod, vzhledem k příslušným výzkumným otázkám. Dalšími uživateli jsou techničtí pracovníci a operátoři analytických přístrojů, kteří provádějí základní vyhodnocení surových dat. Pro ně má tato metodika sloužit k alespoň základnímu seznámení se specifiky jednotlivých materiálových skupin archeologických nálezů a výpovědním možnostem v rámci archeologického zkoumání.
Fulltext: Download fulltextPDF; Download fulltextPDF
Development of criminal law in the Czech lands in the 18th century
Hübnerová Asadová, Zejneb ; Malý, Karel (advisor) ; Soukup, Ladislav (referee)
Development of criminal law in the Czech lands in the 18th century Resume My thesis deals with the criminal law of the 18th century in our country. The 18 century Enlightenment philosophy and criminal law beccarian revision created significant changes in criminal law. The thesis has six chapters plus an introduction and conclusion. The introduction explains the terminology used and the theoretical and philosophical bases of what the interpretation is based on, for example: the Enlightenment, criminal law, the influence of the Enlightenment on the transformation in the 18th century. Chapter One explains the development of criminal law until the 18th century. Chapter Two is broken down into 4 sections of analysis and then illustrates the applicable codes of the criminal law in the first half of the 18th century. Part One deals with the codification of the city Rights of 1579, designed by Paul Christian of Koldin. Part Two contains a brief description of the criminal law codification of the law of the noble - Renewal of the Earth's establishment in 1627. Part Three deals with the first attempt to unify criminal provisions, but mainly the procedural nature of the Constitutio Criminalis Josephine in 1707. Part Four contains an analysis of Maria Theresa in 1768, which was the culmination of the feudal concept of...
The crime of poachery in Czech provincial law
Mandík, Marcel ; Malý, Karel (advisor) ; Soukup, Ladislav (referee)
Name of the diploma paper: Tort of poaching in Bohemian municipal law Summary: This diploma paper attend to emergence of legal regulation of the tort of poaching in Bohemian lands. Is focusing principally on regulation in modern history, especially since Second World War. Solid description go down to half of 18th century. Explication start with contemporary legal regulation and continue since origin of Bohemian state to former times. In first chapter are principally defined basic terms and in detail analyse legal institute res nullius in relation to wildlife and fish. After that follows analysis contemporary legal regulation of the tort of poaching in penal, administrative and civil law. It also attend to generaly law policy and some institutes. Second chapter contain emergence of tort of poaching since origin of Bohemian state to half of 18th century. Third chapter is devote to law-making of monarchs Marie Terezie nad Josef II. Fourth chapter treat about long period since half of 19th century to half of 20th century. In these times were valid laws from half of 19th century with small changes in next century. Fifth chapter, first of all, attend to codifications within the scope of so-called právnická dvouletka (two-year law plan). This codifications are effect of communistic putsch. Sixth chapter talk about...
Organization of judiciary and the legal regulation of procedure in the Renewed Constitution
Berdárová, Jitka ; Malý, Karel (advisor) ; Adamová, Karolina (referee)
Resumé Renewed Provincial Constitution from the year 1627 is legal document, codification of provincial law, issued as a result of the White Mountain overthrow of uprising. This fact determinated considerably his character. Triumphal Emperor Ferdinand II. confirmed in it above all his position, the main purpose of the revision of the provincial law was the strengthening of the ruler's power. Fundamental and substantial changes brought Renewed Provincial Constitution especially in all areas of state, constitutional law and in political relations. The aim of ruler was to enhance his own position. As an absolutistic ruler became the sole holder of all state autority. The object of this work was mainly organization of justice and procedural law, because Renewed Provincial Costitution regulated not only the constitutional issues, but also codified provincial (nobility) law. Regarding the judiciary, it is necessary to distinguish the organization of the courts under the judicial system configuration and operation of the courts alone. In the first case, we can see some continuity with the previous establishment, continued to maintain the principle of personality. Organization of courts kept its previous character, courts have stayed divided according pertinence to the separated social groups. Disputes of the...

National Repository of Grey Literature : 49 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
5 MALÝ, Karel
5 Malý, Karel
5 Malý, Karel
1 Malý, Kryštof
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.