National Repository of Grey Literature 10 records found  Search took 0.00 seconds. 
Population of the Pilsen Region in 2017
Krajská správa ČSÚ v Plzni
Pohyb a věková struktura obyvatel kraje, okresů, SO ORP, SO POU a obcí k 31.12.2016. Publikace je doplněna věkovým složením obyvatel Plzeňského kraje v letech 2004 až 2016, řadou grafů, kartogramů a kartodiagramů.
Fulltext: Download fulltextPDF
Basic trends of the demographic, social and economic development of the Pilsen region - 2014
Krajská správa ČSÚ v Plzni ; Oddělení informačních služeb a správy registrů
Zhodnocení vybraných charakteristik vývoje kraje v roce 2014 s návazností od roku 2009, a to především v podobě grafů a stručného analytického textu. Doplněno mezikrajským srovnáním.
Fulltext: Download fulltextPDF
Population of the Pilsen Region - 2016
Krajská správa ČSÚ v Plzni
Pohyb a věková struktura obyvatel kraje, okresů, SO ORP, SO POU a obcí k 31.12.2016. Publikace je doplněna věkovým složením obyvatel Plzeňského kraje v letech 2004 až 2016, řadou grafů, kartogramů a kartodiagramů.
Fulltext: Download fulltextPDF
Statistical Bulletin - Pilsen Region - 1st to 2nd quarter 2016
Krajská správa ČSÚ v Plzni ; Oddělení informačních služeb a správy registrů
Regular information on the demographic, social and economic developments in the region and its districts (once a year in the administrative districts of municipalities with extended powers), prepared in the form of tables (also contains methodological explanations for individual chapters). The material is complemented by inter-county and cross-county comparisons and data across the Czech Republic.
Fulltext: Download fulltextPDF
Statistical Bulletin - Pilsen Region - 1st to 3rd quarter 2016
Krajská správa ČSÚ v Plzni ; Oddělení informačních služeb a správy registrů
Regular information on the demographic, social and economic developments in the region and its districts (once a year in the administrative districts of municipalities with extended powers), prepared in the form of tables (also contains methodological explanations for individual chapters). The material is complemented by inter-county and cross-county comparisons and data across the Czech Republic.
Fulltext: Download fulltextPDF
Statistical bulletin - Pilsen Region - 1st to 4th quarter 2016
Krajská správa ČSÚ v Plzni ; Oddělení informačních služeb a správy registrů
Regular information on the demographic, social and economic developments in the region and its districts (once a year in the administrative districts of municipalities with extended powers), prepared in the form of tables (also contains methodological explanations for individual chapters). The material is complemented by inter-county and cross-county comparisons and data across the Czech Republic.
Fulltext: Download fulltextPDF
Statistical Bulletin - Pilsen Region - 1st quarter 2016
Krajská správa ČSÚ v Plzni ; Oddělení informačních služeb a správy registrů
Regular information on the demographic, social and economic developments in the region and its districts (once a year in the administrative districts of municipalities with extended powers), prepared in the form of tables (also contains methodological explanations for individual chapters). The material is complemented by inter-county and cross-county comparisons and data across the Czech Republic.
Fulltext: Download fulltextPDF
Population of the Pilsen Region - 2015
Krajská správa ČSÚ v Plzni ; Oddělení informačních služeb a správy registrů
On the basis of the statistical reports on births and deaths submitted by the registry offices and files migration, which are taken from the Information System of the population of the Ministry of the Interior, processed Czech Statistical Office population balance for year 2015. Data include persons who have permanent residence in the Czech Republic regardless of nationality.
Fulltext: Download fulltextPDF
Trh práce v Plzeňském kraji v roce 2013
Český statistický úřad ; Krajská správa ČSÚ v Plzni
Statistická data z Výběrového šetření pracovních sil v Plzeňském kraji. Přináší informace o výši a struktuře zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomicky neaktivním obyvatelstvu hodnocené podle mezinárodních definic a doporučení Mezinárodní organizace práce plně respektující definice a obsah náplně jednotlivých ukazatelů LFS (Labour Force Survey) podle požadavků Eurostatu.
Fulltext: Download fulltextPDF
Obyvatelstvo Plzeňského kraje v roce 2014
Krajská správa ČSÚ v Plzni
Na základě statistických hlášení o narození a úmrtí, které předkládají matriční úřady, a ze souborů stěhování, které jsou přebírány z Informačního systému evidence obyvatel Ministerstva vnitra, zpracoval Český statistický úřad bilanci obyvatel za rok 2014. Data zahrnují osoby, které mají v ČR trvalé bydliště, a to bez ohledu na státní občanství.
Fulltext: Download fulltextPDF

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.