Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Daňové úniky na DPH v řetězových a karuselových obchodech a jejich odraz v judikatuře
Hlinková, Denisa ; Vybíral, Roman (vedoucí práce) ; Boháč, Radim (oponent)
Resumé Tato diplomová práce na téma Daňové úniky na DPH v řetězových a karuselových obchodech a jejich odraz v judikatuře se věnuje velmi aktuálnímu tématu, kterým tato problematika bezpochyby je. Stěžejní část práce je věnována daňovým únikům, především pak popisu a vysvětlení struktur karuselových a řetězových uskupení, která se na daňových únicích v oblasti daně z přidané hodnoty podílejí nejčastěji. Práce předkládá i několik schémat, která slouží k lepšímu pochopení fungování a organizace obchodních struktur podílejících se na této nelegální činnosti. Další kapitola je poté zaměřena na soudní rozhodnutí, a to především Nejvyššího správního soudu České republiky a Soudního dvora Evropské unie. Role soudních orgánů je v této oblasti neopominutelná, neboť pomáhá formovat zákonnou úpravu, a podstatným je i závazný výklad nejasných nebo nejednoznačných pojmů, které se v legislativě nezřídka kdy vyskytují. Především činnost Soudního dvora Evropské unie je pro výklad pojmů unijního práva velmi významná. Vzhledem k národním odlišnostem je třeba sjednotit výklad unijních norem natolik, aby nebylo ohroženo fungování jednotného vnitřního trhu v rámci Evropské unie. V poslední kapitole se práce věnuje přehledu nástrojů umožňujících boj proti této nelegální činnosti a také je v ní zmínka o institutech mezinárodní a...

Viz též: podobná jména autorů
1 Hlinková, Dagmar
1 Hlinková, Darina
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.