National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.00 seconds. 
Ekologické využívání odpadních látek zemědělské produkce rostlinného a živočišného původu a čistírenských kalů
Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Vysoká škola veterinární a farmaceutická, Brno
Cílem projektu je vytvoření kontrolovaných a regulovaných ekobloků rostlinné a živočišné produkce ve vybraných lokalitách s ohledem na transfer a kumulaci kontaminantů v potravinových řetězcích a stanovení minimalizačních postupů transferu na bázi aplikací biokompostů. Na zkušebních lokalitách byl sledován výskyt organických polutantů v článcích potravního řetězce a v ekoblocích - voda pitná a napájecí, voda povrchová včetně sedimentů, ovzduší, krmiva, biokaly a komposty. Jsou uvedeny výsledky analýz.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.