National Repository of Grey Literature 21 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Advanced Source Code Editor for a Given Language
Srna, Pavol ; Burgetová, Ivana (referee) ; Eysselt, Miloš (advisor)
Aim of this BSc Thesis is to acquaint with application programming interface of eclipse development environment and to extend appropriately its source code editor to obtain the characteristics of the advanced text editors in the language SIT. The Thesis describes the creation of the parser and lexer from ANTLR grammar. It explains the way of writing plugins to the eclipse platform by focusing on the source code editor. The implemented editor plugin has the support of syntax highlighting, a syntax checking, an automatic code completion and a context information.
Analysis and Design of e-Learning Information System
Štacha, Jan ; Eysselt, Miloš (referee) ; Kreslíková, Jitka (advisor)
This thesis is focused on IBM Rational Unified Process methodology, which represents complex and robust aproach to software development and software lifecycle. This methodology is well described and every step of software lifecycle is predictible. Thats the reason why is becoming used in many software development organizations. The main goal of this thesis is deep description of this methodology and creation common outputs of inception and elaboration phase of e-learning information system. IBM Rational Unified Process is called use-case driven aproach, thats the reason why is emphasized descripton of all use-cases.
Study Programme Map Graphical Viewer
Brettschneider, Martin ; Eysselt, Miloš (referee) ; Marušinec, Jaromír (advisor)
This thesis deals with design and implementation of two web applications for BUT portal. The first is called the map of studies. It shows for student all his studies in well-arranged graphical form. The second application is the map study programme graphical viewer. It shows in graphical form the relationships between study programs and departments for each BUT faculty.
Feasibility Study of Benefits of Étoilé User Environment
Čáp, Michal ; Zemčík, Pavel (referee) ; Eysselt, Miloš (advisor)
Tato práce popisuje cíle projektu Étoilé a analyzuje jejich proveditelnost. Étoilé je open-source projekt, který se snaží odstranit zastaralé koncepty ovládání počítače, často stále používané v současných operačních systémech jako je Microsoft Windows nebo Mac OS X. Práce obsahuje tyto části: popis koncept uživatelského rozhraní navržených v rámci projektu Étoilé ztvárnění fiktivního prostředí, které ukazuje možnou budoucí podobu projektu Étoilé rozbor úkonů prováděných při práci v tomto fiktivním prostředí - psaní dopisu  a kolaborativní úpravy dokumentu průzkum, jak uživatelé přijímají tyto nové koncepty stručný popis systémové architektury projektu Étoilé odhad náročnosti implementace projektu
System for E-learning Support
Drahoš, Michal ; Eysselt, Miloš (referee) ; Kreslíková, Jitka (advisor)
This project is dealing with creating of system for e-learning support. It describes problematics of e-learning, explains meaning of this term and describes its advantages and disadvantages. The objectives were to create an application suitable for electronic learning, which could illustrate specifications of restrictions of the system objects. This means to create an application, where is explained the problem of OCL in that kind of format, which reacts the structure and the form of application used for e-learning. I meet the program languages of OCL and UML 2.0. I read over the CASE Rational Rose environment and meet the e-learning problem, too. These are the knowledges, which I used while I was creating my e-learning application.
Multimedia System for Support of Languages Education
Drápal, Libor ; Eysselt, Miloš (referee) ; Kreslíková, Jitka (advisor)
This project is about electronic learning (e-learning). The first part of this document explains the meaning of the term e-learning, where it is used and what advantages and disadvantages has this type of learning compared to the other methods of learning. The user gets familiar with tools that create the electronic lesson and how to design the lesson. In the second part there are described different techniques and tools to create application interface, to display 3D graphic and to play audio records in different operating systems. In this part, there are described tools in more detail for the operating system Microsoft Windows. The goal of this project is to design and to realize the multimedia system for language education. With the use of 3D graphic and audio records the educational system was created with sophisticated appearance and comfortable control.
Study Statistics for Portal
Gruzová, Michaela ; Eysselt, Miloš (referee) ; Marušinec, Jaromír (advisor)
The master's thesis discusses the project and implementation of study statistics of the Portal of Brno University of Technology. It analyses the structure of the BUT portal and the technologies used for its creation. The technologies we are speaking about are the server-side scripting language PHP, query language SQL and cascading style sheets CSS. It describes the Oracle database technology and the st01 database scheme, a large scheme containing data used by information systems. It analyses the initial state of web applications and the situation at single faculties. The thesis analyses different solutions of certain parts of the application and studies the most appropriate ones. At the end it describes the implementation of study statistics and its integration into the central information system.
Methodology of Construction Compiler Front-End and Its Integration into the GNU Compiler Collection
Machata, Petr ; Masopust, Tomáš (referee) ; Eysselt, Miloš (advisor)
Tato diplomová práce vznikla za podpory ANF DATA s.r.o., Brno. Diplomová práce je vypracována v angličtině. Vstupní bariéra pro vývoj uvnitř GCC se během posledních let znatelně snížila. Na konferencích, v časopisech a na webu se objevují články s architektonickými přehledy a návody. Věci se nadále zjednodušují použitím oficiálního vnitřního jazyka GENERIC: Pro komunikaci mezi přední částí a zbytkem překladače již není nutné zabývat se obtížným a nepřehledným RTL. Přesto je práce se souborem zdrojových kódů velikosti GCC nutně složitá. Je třeba napsat určité soubory a provést určitá nastavení, oboje jen s poměrně malým množstvím dokumentace. Cílem této práce je pomoci s posledním zmíněným bodem. Práce popisuje ukázkovou přední část: Vše od vytvoření zdrojových souborů, přes různé konstrukce jazyka GENERIC, až k problémům s kompilací běhové podpory nebo používání nativního preprocesoru.
Web Site Optimisation
Petrželka, Jiří ; Burget, Radek (referee) ; Eysselt, Miloš (advisor)
This BSc Project was performed during a study stay at the Coventry University, UK. The goal of this project is to enhance the accessibility and usability of an existing company presentation located at http://www.hcc.cz, boost the site's traffic and so increase the company's revenues. The project follows these steps to accomplish this: a ) A partial refactoring of the back-end (PHP scripts). b ) Transformation of the website contents according to the recommendations of the World Wide Web consortium (W3C) and in particular to those of the Web Accessibility Initiative (WAI). c ) Application of the Search Engine Optimization (SEO) techniques and analysis of their impact. In this step, the project touches upon the Search Engine Marketing (SEM).
Study Programme Map Graphical Viewer
Brettschneider, Martin ; Eysselt, Miloš (referee) ; Marušinec, Jaromír (advisor)
This thesis deals with design and implementation of two web applications for BUT portal. The first is called the map of studies. It shows for student all his studies in well-arranged graphical form. The second application is the map study programme graphical viewer. It shows in graphical form the relationships between study programs and departments for each BUT faculty.

National Repository of Grey Literature : 21 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.