National Repository of Grey Literature 15 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Study success in view of modern daat analyzing method
Štuka, Čestmír ; Svačina, Štěpán (advisor) ; Vokurka, Martin (referee) ; Dušek, Ladislav (referee)
The aim of the project is to find, by statistical analysis of the date available at the time of entrance examination, parameters that predict the student's ability to finish his/her studies successfully. In first part of this study, we will discuss admission criteria based on admission test (AT) and on undergraduate grade-point average (uGPA) supplemented by three other criteria (high school graduation in year of admission, performance in profile classes and so on. Admission test shows to be a good predictor of academic performance. Admitting part of students on the basis of their GPA is shown to improve prediction of academic performance. General aptitude test (GAT) was temporarily added to admission process at the First Faculty of Medicine of Charles University in Prague (FFM). To prove predictive validity of GAT and to compare it with validity of current scientific knowledge test (ST). The added value of GAT was also examined. Prediction validity was estimated by Pearson correlation within cohorts (years 2002 - 2009) and by the correlation after each variable has been group-mean centred for all cohorts together. Incremental validity was assessed by testing submodels in linear and logistic regression models. The first year of studies is shown to be crucial for overall academic performance at FFM. Although...
Study success in view of modern daat analyzing method
Štuka, Čestmír ; Svačina, Štěpán (advisor) ; Vokurka, Martin (referee) ; Dušek, Ladislav (referee)
The aim of the project is to find, by statistical analysis of the date available at the time of entrance examination, parameters that predict the student's ability to finish his/her studies successfully. In first part of this study, we will discuss admission criteria based on admission test (AT) and on undergraduate grade-point average (uGPA) supplemented by three other criteria (high school graduation in year of admission, performance in profile classes and so on. Admission test shows to be a good predictor of academic performance. Admitting part of students on the basis of their GPA is shown to improve prediction of academic performance. General aptitude test (GAT) was temporarily added to admission process at the First Faculty of Medicine of Charles University in Prague (FFM). To prove predictive validity of GAT and to compare it with validity of current scientific knowledge test (ST). The added value of GAT was also examined. Prediction validity was estimated by Pearson correlation within cohorts (years 2002 - 2009) and by the correlation after each variable has been group-mean centred for all cohorts together. Incremental validity was assessed by testing submodels in linear and logistic regression models. The first year of studies is shown to be crucial for overall academic performance at FFM. Although...
Region specifický přístup v analýze ekologických rizik - metodika hodnoceni ve vztahu k přírodním katastrofám: Projekt IDRIS II. Hodnocení ekologických rizik
TOCOEN, s.r.o., Brno ; Machala, Miroslav ; Kohoutek, Jiří ; Holoubková, Irena ; Hofman, Jakub ; Čupr, Pavel ; Bláha, Luděk ; Anděl, Petr ; Dušek, Ladislav ; Holoubek, Ivan
Region specifický přístup jako metodika využívající data dostupná z biomonitoringu pro hodnocení vlivu plošně působících ekologických katastrof. Praktické možnosti bioindikace pro hodnocení vlivu přírodních katastrof v různých ekosystémech. Možnosti vypracování "krizových" plánů pro hodnocení ekologických rizik pro území potenciálně zasažitelná povodněmi a vypracování region specifické strategie bioindikace a hodnocení rizik. Vypracování strategie pro indikaci expozice a účinku známých i dosud málo sledovaných skupin polutantů v průběhu katastrof typu povodní - současná aplikace chemických, toxikologických a molekulárně biologických metod. Koncepční dopracování metodiky hodnocení ekologických rizik postihující vliv na biologické systémy od molekulární a buněčné úrovně až po úroveň ekosystémů. Prezentace EcoRA.
Region specifický přístup v analýze ekologických rizik - metodika hodnoceni ve vztahu k přírodním katastrofám: Projekt IDRIS II. Metodika hodnocení ekologických rizik. Manuál metodiky EcoRA
TOCOEN, s.r.o., Brno ; Kukleta, Pavel ; Šnábl, Ivo ; Holoubková, Irena ; Kohoutek, Jiří ; Klimeš, Dan ; Šmíd, Roman ; Škarek, Michal ; Čupr, Pavel ; Jarkovský, Jiří ; Hofman, Jakub ; Maršálek, Blahoslav ; Anděl, Petr ; Bláha, Luděk ; Dušek, Ladislav ; Holoubek, Ivan
Hodnocení ekologických rizik (EcoRA) je v současnosti nejlepší dostupný nástroj pro predikci potenciálního nebezpečí a negativních dopadů antropogenních aktivit na strukturu a funkci ekosystému. Hodnocení může být obecně použitelné nebo místně specifické a je často součástí velice komplexních studií. Komplexnost problematiky EcoRA se ale netýká jen širokého spektra problémů, ale i kvantitativního rozsahu - v podstatě každá technologická činnost, výrobní proces či výraznější stavitelská aktivita představují potenciální riziko pro existující ekosystémy. Do procesu hodnocení ekologických rizik tedy musí vstupovat i lidé, pro které tato činnost nepředstavuje hlavní odbornost nebo pracovní náplň. Potřeba standardizované metodiky je pak vynucena i rozsahem řešených problémů a nutností předat jednotný, byť obecnější návod na jejich řešení. Bez ohledu na složitost konkrétní situace je metodika EcoRA založena na jednotném metodickém schématu, jehož dodržení je nepodkročitelným standardem všech typů hodnocení.
Region specifický přístup v analýze ekologických rizik - metodika hodnoceni ve vztahu k přírodním katastrofám: Projekt IDRIS II. Metodika hodnocení ekologických rizik. Příloha B-I. Informační vstupy - zdrojová data pro EcoRA
TOCOEN, s.r.o., Brno ; Kukleta, Pavel ; Šnábl, Ivo ; Holoubková, Irena ; Kohoutek, Jiří ; Klimeš, Dan ; Šmíd, Roman ; Škarek, Michal ; Čupr, Pavel ; Jarkovský, Jiří ; Hofman, Jakub ; Maršálek, Blahoslav ; Anděl, Petr ; Bláha, Luděk ; Dušek, Ladislav ; Holoubek, Ivan
Pro hodnotitele ekologického rizika je sběr dostupných informací, které slouží jako zdrojová data pro EcoRA, jednou z hlavních aktivit v procesu. Má stěžejní význam pro kvalitu EcoRA, neboť pouze maximální množství údajů o problému, eliminuje možnost vzniku chyb v procesu EcoRA. Dostatek vstupních informací zaručuje komplexnost a proveditelnost EcoRA. V neposlední řadě má také ekonomický význam, neboť existující kvalitní data mohou často nahradit nákladné měření expozice, účinků či vlastností prostředí.
Region specifický přístup v analýze ekologických rizik - metodika hodnoceni ve vztahu k přírodním katastrofám: Projekt IDRIS II - Zkrácená verze metodiky EcoRA
TOCOEN, s.r.o., Brno ; Kukleta, Pavel ; Šnábl, Ivo ; Holoubková, Irena ; Kohoutek, Jiří ; Klimeš, Dan ; Šmíd, Roman ; Škarek, Michal ; Čupr, Pavel ; Jarkovský, Jiří ; Hofman, Jakub ; Maršálek, Blahoslav ; Anděl, Petr ; Bláha, Luděk ; Dušek, Ladislav ; Holoubek, Ivan
Obsahem této části zprávy je kompaktní přehled základních pojmů a postupů spjatý s hodnocením ekologických rizik, neklade si za cíl být vyčerpávajícím vědeckým textem, ale spíše podkladem pro budoucí začlenění metodiky EcoRA a jejich pojmů do legislativních předpisů.
Region specifický přístup v analýze ekologických rizik - metodika hodnoceni ve vztahu k přírodním katastrofám: Projekt IDRIS II. Metodika hodnocení ekologických rizik. Softwarové nástroje zajišťující implementaci metodiky EcoRA
TOCOEN, s.r.o., Brno ; Kukleta, Pavel ; Šnábl, Ivo ; Holoubková, Irena ; Kohoutek, Jiří ; Klimeš, Dan ; Šmíd, Roman ; Škarek, Michal ; Čupr, Pavel ; Jarkovský, Jiří ; Hofman, Jakub ; Maršálek, Blahoslav ; Anděl, Petr ; Bláha, Luděk ; Dušek, Ladislav ; Holoubek, Ivan
Software DATEST je databáze ekotoxikologických testů, shromažďující parametrická data o jednotlivých testech, citace, autory, a webové odkazy (URL) ve formě hierarchicky uspořádaných databázových tabulek. Toto uspořádání umožňuje provádět jednoduchým způsobem dotazy nad daty, filtrovat testy podle zadaných kritérií a prohlížet výsledky výběru.
Region specifický přístup v analýze ekologických rizik - metodika hodnoceni ve vztahu k přírodním katastrofám: Projekt IDRIS II. Metodika hodnocení ekologických rizik. Část A. Teoretické a legislativní podklady
TOCOEN, s.r.o., Brno ; Kukleta, Pavel ; Šnábl, Ivo ; Holoubková, Irena ; Kohoutek, Jiří ; Klimeš, Dan ; Šmíd, Roman ; Škarek, Michal ; Čupr, Pavel ; Jarkovský, Jiří ; Hofman, Jakub ; Maršálek, Blahoslav ; Anděl, Petr ; Bláha, Luděk ; Dušek, Ladislav ; Holoubek, Ivan
Proces hodnocení ekologických rizik (EcoRA) je komplexní proces posuzování vlivu lidské činnosti na stav ekosystémů. Průběh tohoto procesu má vztahy nejen k vědeckému hodnocení vlivu stresových faktorů (i když to je samozřejmě ústřední součástí hodnocení rizik), ale také k legislativnímu pozadí ochrany životního prostředí, norem obsahů kontaminantů a dalším legislativním předpisům. Stručný teoretický úvod. Přehled základních pojmů. Základní metodické principy.
Region specifický přístup v analýze ekologických rizik - metodika hodnoceni ve vztahu k přírodním katastrofám: Projekt IDRIS II. Metodika hodnocení ekologických rizik. Část C. Metodické dodatky
TOCOEN, s.r.o., Brno ; Kukleta, Pavel ; Šnábl, Ivo ; Holoubková, Irena ; Kohoutek, Jiří ; Klimeš, Dan ; Šmíd, Roman ; Škarek, Michal ; Čupr, Pavel ; Jarkovský, Jiří ; Hofman, Jakub ; Maršálek, Blahoslav ; Anděl, Petr ; Bláha, Luděk ; Dušek, Ladislav ; Holoubek, Ivan
Citační přehled významných ekotoxikologických biotestů. Datová základna pro prediktivní hodnocení rizik v humánní a environmentální oblasti. Základní a rozšířená sada biologických testů v systému Genotoxicita - Karcinogenita - Toxicita. Toxicita chemikálií vstupujících do půdy.

National Repository of Grey Literature : 15 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
4 Dušek, L.
28 Dušek, Libor
3 Dušek, Lukáš
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.