National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.00 seconds. 
Excalibur System - SSO Implementation
Chripko, Juraj ; Homoliak, Ivan (referee) ; Malinka, Kamil (advisor)
Cieľom systému Excalibur je presunúť autentifikáciu od hesiel používaných v súčastnosti ku bezheslovej budúcnosti. Zámerom tejto práce je integrácia systému Excalibur s webovými bezheslovými protokolmi SAML a FIDO2.    Štandard SAML bol integrovaný do systému Excalibur a úspešne otestovaný s niekoľkými známymi aplikáciami. Excalibur má na starosti samotnú autentifikáciu a manažment používateľov a SAML je použitý na predanie týchto informácii aplikáciam tretích strán.   FIDO2 je, na druhú stranu, kompletný autentifikačný štandard, ktorý môže byť do systému Excalibur integrovaný viacerými spôsobmi. Ako najsľubnejší spôsob sa javí výmena autentifikačného mechanizmu systému Excalibur za FIDO2, ale slabá podpora štandardu a chýbajúce funkcie to zatiaľ nedovoľujú.
Automated Testing of Fitcrack System
Chripko, Juraj ; Polčák, Libor (referee) ; Hranický, Radek (advisor)
This thesis aims to design and implement automated tests for Fitcrack, distributed password cracking system based on BOINC platfrom. White-box testing is used, specifically requirements-based testing. At the begining of the thesis, general testing practices are explained, followed by principles of requirement based testing which is the basis of practical part. Thesis also includes a description of the Fitcrack architecture, the design of tests, selected details of the implementation and chapter about testing itself and tests results.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.