National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.00 seconds. 
Vztahy EU se zeměmi Afriky, Karibiku a Pacifiku
Žižka, Petr ; Kučerová, Irah (advisor) ; Anna, Borgstrem (referee)
Práce analyzuje vztahy Evropské unie se zeměmi ACP a postihuje trendy a nové aspekty těchto vztahů. Vztahy jsou nahlíženy v rámci historického vývoje od podepsání římské smlouvy 1957 a Konvence z Yaoundé, přes dohody z Lomé až po Cotonou. Hodnocena je ekonomická rovina těchto vztahů, zesilující podmínečnost rozvojové pomoci i relativně nová ? bezpečnostní dimenze vztahů. Práce porovnává intenzitu a kvalitu vztahů v průběhu druhé poloviny 20.století a pozornost, kterou zejména Evropská unie vztahům se zeměmi ACP věnovala.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.