National Repository of Grey Literature 5 records found  Search took 0.00 seconds. 
Geosystémové diagnózy a prognózy životního prostředí a výzkum geosystémů metodami dálkového průzkumu Země: Charakteristika abiotického prostředí ekosystému chorické dimense jako podklad pro hodnocení stavu a vývoje životního prostředí krajiny
Katedra lesnické botaniky a fytocenologie, Vysoká škola zemědělská v Brně ; Ambrož, Zdeněk
Zpráva definuje ekologické jednotky a uvádí varianty vegetační stupňovitosti, jednotlivé vegetační stupně a hydrické a trofické řady. Jsou popsány skupiny typů geobiocénů - vegetačních stupňů. V příloze jsou uvedeny charakteristiky jednotlivých typů.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.