National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.00 seconds. 
Fenomén měnové integrace z pohledu teorie optimálních měnových zón se zaměřením na Evropu
Řimáková, Lenka ; Revenda, Zbyněk (advisor) ; Krček, Tomáš (referee)
Ve své práci se zabývám problematikou monetární integrace ve světě a zaměřuji se na její utváření v Evropě. Důležitým východiskem je mi teorie optimálních měnových zón. Cílem práce je analýza vývoje základních makroekonomických ukazatelů v zemích původních patnácti členů Evropské unie. Na jejím základě ověřím platnost některých závěrů teorie optimálních měnových oblastí a nakonec porovnám, zda se mnou vyslovený závěr slučuje se závěry uváděných teorií, zejména hypotézy endogenity optimálních měnových oblastí.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.