National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.01 seconds. 
Recycling modern cars
Borik, Matúš ; Charvát, Pavel (referee) ; Štětina, Josef (advisor)
Zem čelí nadmernému prekračovaniu recyklačných limitov organických a anorganických surovín, čo spôsobuje nedostatočnú absorpciu skleníkových plynov. Automobilový priemysel sa v posledných desaťročiach rapídne rozbehol a má na tom svoj podiel. Významný negatívny vplyv na rast výroby automobilov má ťažba zdrojov, ktorá prináša niekoľko environmentálnych problémov, ako je vyčerpanie zdrojov, neudržateľnosť životného prostredia, ktorá vedie ku globálnemu otepľovaniu, a zdravotné problémy spojené s ťažbou zdrojov a výrobou automobilov. Ak sa má udržať úroveň používania automobilov, hlavným riešením je zamerať sa na recykláciu a výrobu ekologických vozidiel. Výskum recyklačných metód moderných vozidiel a ich analýza je zameraním tejto bakalárskej práce, ktorej konkrétnym cieľom poskytnúť náhľad rôznych typov recyklačných postupov. Prvá časť sa zaoberá všeobecnými princípmi recyklácie a recykláciou vozidiel po častiach. Následne práca presúva svoju pozornosť na obnoviteľné zdroje a ich využitie v automobilovom priemysle (elektromobily) a recykláciu moderných automobilov vyradených z prevádzky. Posledná časť prináša bližší pohľad na možnosti skladovania energie z obnoviteľných zdrojov, špecificky na vodíka (H2), jeho využitie v palivových článkoch, recykláciu vodíkových automobilov a budúcnosť pohonu. Práca konzultovaná s expert inžinierom danej oblasti.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.