Original title: Nástroje pro použití donucovacích prostředků a krátké palné zbraně v souvislosti s výkonem zaměstnání strážníků obecních a městských policií
Authors: Havelka, Josef ; Štědrý, Roman
Document type: Monographs
ISBN: 978-80-87676-56-1
Year: 2023
Language: cze
Publisher: Výzkumný ústav bezpečnosti práce
Abstract: Cílem publikace je navrhnout jednoduchý systém sebeobrany pro strážníky. Jeho základy by bylo možné si osvojit v relativně krátkém čase. Dále shrnuje základy bezpečné manipulace se zbraní. Publikace se skládá ze dvou kapitol: 1 Donucovací prostředky 2 Bezpečná manipulace se služební zbraní
Keywords: officers; police; security; self-defence; tools; bezpečnost; nástroje; policie; sebeobrana; strážníci
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.; License: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0

Institution: Occupational Safety Research Institute (web)
External URL: https://vubp.cz/soubory/produkty/publikace-ke-stazeni/nastroje-pro-pouziti-donucovacich-prostredku-a-kratke-palne-zbrane-v-souvislosti-s-vykonem-zamestnani-strazniku-obecnich-a-mestskych-policii.pdf

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-536245


The record appears in these collections:
Research > Scientific research institutions > Occupational Safety Research Institute
Author works > Monographs
 Record created 2023-10-18, last modified 2024-06-03


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share