Original title: Terminologie z problematiky kontaminovaných míst
Authors: Suchánek, Zdeněk
Document type: Postprints
Year: 2021
Language: cze
Abstract: rojektem NIKM – 2. etapa (2019–2021), spolufinancovaným z Fondu soudržnosti EU v rámci OPŽP, bude databáze Systému evidence kontaminovaných míst (SEKM) naplněna aktualizovanými a validovanými záznamy s vyhodnocenou prioritou zohledňující rizikovost z pohledu života a zdraví obyvatel a životního prostředí. Z předpokládaného počtu cca 9 000 záznamů je jich dnes v databázi zapsáno 6 000 validovaných. Pokud má být jeden z cílů NIKM naplnění databáze pouze záznamy s vyhodnocenou prioritou a tím umožnění práce se všemi validními daty, je nejvyšší čas připravit odbornou veřejnost na intenzivní využívání databáze SEKM. Pro tuto přípravu nabízíme seznámení se s částečně heterogenní sestavou pojmů používaných v problematice kontaminovaných míst a sanačních prací.
Keywords: contaminated sites; NIKM; kontaminovaná místa; NIKM
Host item entry: Odpadové fórum, ISSN 1212-7779, číslo 4
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: CENIA (web)

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-533098


The record appears in these collections:
Author works > Postprints
Administration > CENIA
 Record created 2023-08-21, last modified 2024-06-21


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share