Original title: CO SE V MLÁDÍ NAUČÍTE
Authors: Výzkumný ústav bezpečnosti práce
Document type: Monographs
Year: 2022
Language: cze
Publisher: Výzkumný ústav bezpečnosti práce
Abstract: Příručka Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i., vznikla na podporu osvěty a propagace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Věříme, že vám, mladým lidem, poskytne základní informace o tom, jaké chování, pracovní postupy a technologie odpovídají požadavkům bezpečné a zdraví neohrožující práce a jaké naopak zvyšují riziko vzniku úrazů a poškození zdraví. Budeme rádi, když se tato příručka stane užitečným pomocníkem na vstupu do pracovního života každého z vás.
Keywords: bezpečnost práce; BOZP; mladiství
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: Occupational Safety Research Institute (web)
External URL: https://vubp.cz/soubory/produkty/publikace-ke-stazeni/co-se-v-mladi-naucite.pdf

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-512220


The record appears in these collections:
Research > Scientific research institutions > Occupational Safety Research Institute
Author works > Monographs
 Record created 2023-01-06, last modified 2023-01-09


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share