Original title: Návrh právní úpravy efektivní péče o krajinu: Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem (Hleg). Popis metod, dosažených původních výsledků výzkumu a důvodová zpráva
Authors: Novák, Zdeněk ; Zámečník, Roman ; Volfová, Andrea
Document type: Methods
Year: 2022
Language: cze
Abstract: Cílem zpracování návrhu právního předpisu (Hleg) bylo, v souladu s výzkumným projektem a v souladu se Státní kulturní politikou na léta 2015–2020 s výhledem do roku 2025, která stanoví v opatření 3.1.2 Legislativně zajistit odpovídající správu vybraných území se soustředěnými kulturními hodnotami, navrhnout text právního předpisu a příslušnou důvodovou zprávu, jež zefektivní správu vybraných území se soustředěnými kulturními hodnotami. V kontextu tohoto cíle byla navržena novelizace zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších právních předpisů.
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: The National Museum of Agriculture (web)

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-508132


The record appears in these collections:
Culture > Museums > The National Museum of Agriculture
Analytical and methodological materials > Methods
 Record created 2022-09-20, last modified 2022-09-20


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share