Original title: I v práci správně sedět, správně stát: praktická příručka pro bezpečnější pracovní prostředí
Authors: Senčík, Josef ; Nechvátal, Marek
Document type: Monographs
Year: 2022
Language: cze
Abstract: Pracovní činnosti vykonávané člověkem se rychle mění tak, jak se rozvíjí celá hospodářská struktura České republiky včetně jednotlivých oblastí průmyslu, obchodu a zemědělství. Zavádění nových poznatků a nástrojů do praxe prostřednictvím robotizace (digitalizace) znamená usnadnění vlastní fyzické práce z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), ale rovněž představuje riziko vzniku nových problémů v souvislosti s výkonem práce vsedě nebo vestoje. Tato brožura poskytuje základní informace a nabízí přístupy potřebné k zajištění správné ergonomické pozice během pracovní doby. Materiál má sloužit jako pomůcka zaměstnancům i jejich zaměstnavatelům, manažerům, pracovníkům BOZP, zkrátka všem, kteří si tento problém uvědomují a chtějí ho adekvátním způsobem řešit
Keywords: ergonomie; msd; pracoviste
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.; License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0

Institution: Occupational Safety Research Institute (web)
External URL: https://vubp.cz/soubory/produkty/publikace-ke-stazeni/i-v-praci-spravne-sedet-spravne-stat.pdf

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-501915


The record appears in these collections:
Research > Scientific research institutions > Occupational Safety Research Institute
Author works > Monographs
 Record created 2022-06-10, last modified 2023-12-11


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share