Original title: A Macroeconomic Forecasting Model of the fixed exchange rate regime for the oil-rich Kazakh economy
Authors: Hlédik, Tibor ; Musil, Karel ; Ryšánek, Jakub ; Tonner, Jaromír
Document type: Studies
ISSN: 1803-7070
Year: 2018
Language: eng
Series: Working paper series, volume: 11/2018
Abstract: [eng] [cze]

Keywords: fixed exchange rate; Kazakhstan; monetary policy; QPM; stylized facts; fixní směnný kurz; Kazachstán; měnová politika; stylizovaná fakta; čtvrtletní predikční model
Note: Cílem publikací České národní banky z řady Working Papers je informovat o výsledcích výzkumných projektů ČNB a dalších výzkumných aktivit zaměstnanců ČNB i externích spolupracovníků. Řada Working Papers má za cíl uveřejňovat původní výzkum relevantní pro centrální banky. Publikace z řady Working Papers jsou mezinárodně oponovány. Oponentní řízení jsou organizována samostatným odborem ekonomického výzkumu ČNB. Zveřejňování publikací z této řady má podnítit diskuzi. Jejich obsah vyjadřuje názory autorů, a nemusí tedy vyjadřovat oficiální stanovisko České národní banky.
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: The Czech National Bank (web)

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-438203


The record appears in these collections:
Analytical and methodological materials > Studies
Miscellaneous > The Czech National Bank
 Record created 2021-03-23, last modified 2024-06-03


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share