Original title: Metodika pro tvorbu, uložení a zpřístupnění technických a administrativních metadat z webového archivu
Translated title: Methodology for creating, storing and making available technical and administrative metadata from a web archive
Authors: Kvasnica, Jaroslav, ; Vozár, Zdenko ; Haškovcová, Marie, ; Kodad Holoubková, Monika
Document type: Methods
Year: 2020
Language: cze
Abstract: Metodika předkládá postup (pravidla) pro strukturu metadatového záznamu a popis technických a administrativních metadat z webového archivu. Nastiňuje teoretický rámec problematiky tvorby metadat webových archivů, popisuje granularitu záznamu a jednotlivá metadatová pole s hodnotami, kterých mohou nabývat, a jejich možnou formou zápisu. Vychází především z metadatové specifikace pro webové archivy mezinárodního konsorcia International Internet Preservation Consortium. Metodika byla vyvinuta pro potřeby Českého webového archivu NK ČR (Webarchiv). Je navržena tak, aby mohla sloužit dalším archivům webového obsahu. Jejím účelem je popis technických a administrativních metadat, která se vztahují k jednotlivým sklizním včetně kontejnerového formátu WARC. V souvislosti s touto metodikou byl vyvinut nástroj - software Grainery, který lze použít pro generování, extrakci, evidenci a zobrazení metadat podle postupů stanovených v metodice.
Keywords: informatics; archivace webu; informatika; metadata; metadatové formáty; vědecký výzkum
Rights: The text is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: National Library of the Czech Republic (web)
Original record: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000092407&local_base=KKL

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-432325


The record appears in these collections:
Culture > Libraries > National Library of the Czech Republic
Analytical and methodological materials > Methods
 Record created 2020-12-06, last modified 2021-09-26


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share