Original title: Hygiena rukou: příručka pro zdravotnický personál a pečovatele v zařízeních sociálních služeb
Authors: Výzkumný ústav bezpečnosti práce
Document type: Monographs
Year: 2020
Language: cze
Keywords: hygiena; hygiena rukou; pokožka; zdravotníci
Citation: Příručka je výstupem výzkumného úkolu V09-S4 Právní úprava bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve zdravotnických a sociálních zařízeních s ohledem na dodržování hygieny (desinfekce apod.), řešený Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v.i., v letech 2019–2020, v rámci institucionální podpory Ministerstva práce a sociálních věcí.
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: Occupational Safety Research Institute (web)
External URL: https://vubp.cz/soubory/produkty/publikace-ke-stazeni/hygiena-rukou.pdf

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-432126


The record appears in these collections:
Research > Scientific research institutions > Occupational Safety Research Institute
Author works > Monographs
 Record created 2020-11-27, last modified 2021-03-13


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share